LŠDPS oficialiai informuoja Vyriausybę ir ŠMSM apie savo sprendimus

2023-08-23

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LŠDPS) traukiasi iš kolektyvinių derybų ir apie tai šiandien informuos Vyriausybę ir  Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją (toliau ŠMSM). LŠDPS rugpjūčio 22 d., po susitikimo su ŠMSM ministru G. Jakštu ir viceministru R. Skaudžiumi nusprendė, kad  rugsėjo 15 d. skelbia įspėjamąjį, o rugsėjo 29 – d. tikrąjį streiką. Toks sprendimas – nepavykusių LŠDPS ir ŠMSM derybų pasekmė.

Nuoseklus, teisiniais aktais pagrįstas kelias siekiant pokyčių švietimo srityje prasidėjo jau prieš metus, kada buvo sudaryta derybinė grupė, kuri pateikė suvažiavime suformuluotus reikalavimus ir pakvietė ŠMSM į derybas dėl šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo. Taip pat to suvažiavimo metu buvo priimta rezoliucija:  kokybiškų pokyčių švietimo sistemoje stoka šiandien ypač akivaizdi, tad prieš metus išsakytų nuogąstavimų ignoruoti toliau neįmanoma (viena iš minėtų problemų buvo susijusi su netinkamai įgyvendinamu ugdymo turinio atnaujinimu).

Iš 20 reikalavimų sąrašo derybose per pusę metų iš esmės nebuvo sutarta dėl 17, todėl laukė kitas etapas – bandymas derinti pozicijas Ginčų komisijoje. Vis dėlto ir šitoje derybų stadijoje siūlymai netenkino profesinės organizacijos lūkesčių, nes pokyčiai buvo labiau imitaciniai nei realiai keičiantys pedagogų situaciją tiek dėl socialinių garantijų, tiek dėl darbo sąlygų ir užmokesčio. 

Matydama, kad didžioji dalis problemų yra ne sprendžiamos, o paslepiamos po skaičių ir faktų interpretacijomis, suprasdama, kad padėtis švietimo sektoriuje darosi vis sudėtingesnė, o ŠMSM ir jai pavaldžios įstaigos nerodo deramos lyderystės,  LŠDPS nusprendė žengti labai sudėtingą, bet didžiosios dalies mokytojų lūkesčius atitinkantį žingsnį – paskelbti streiką.

Teisiškai streikas gali būti skelbiamas tik dėl tų reikalavimų, kurie buvo pateikti deryboms prieš metus. Suprantame, jog pateiktų reikalavimų sąrašas gali kelti manipuliacijos grėsmę, kad skaldytų bendruomenę ir nuteiktų visuomenę prieš streikuoti pasiryžusius mokytojus, todėl norime patikinti – esame pasiruošę tiek siekti kompromiso, tiek streikuoti neterminuotą laikotarpį,  jeigu susitarimai bus nepriimtini.

Siekdama socialinių ir ekonominių darbo sąlygų gerinimo LŠDPS išsakė poreikį mažinti mokinių skaičių naujai sudarytose klasėse (grupėse) nuo 2024 rugsėjo 1 d. Taip pat, rūpindamasi sklandžiu įtraukiojo ugdymo įgyvendinimu, LŠDPS siūlė numatyti kokybiškesnę darbo su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais mokiniais ir apmokėjimo tvarką, mokytojo etatu laikyti darbo normą, kai nustatoma iki 18 savaitinių kontaktinių valandų. Dar vienas iš LŠDPS reikalavimų – numatyti nuoseklų darbuotojų darbo užmokesčio didinimą. Kiti į derybas įtraukti reikalavimai apima kanceliarinių, transporto ir sveikatos draudimo išlaidų kompensavimą, darbo krūvio, kvalifikacijos kėlimo, atostogų ir kt. klausimus (LŠDPS iškelti reikalavimai).

Džiaugiamės, kad Lietuvos moksleivių sąjunga parėmė LŠDPS poziciją. Rugpjūčio 21 d. susirinkime vadalyvavę LMS prezidentas J. Trumpa ir viceprezidentas E. Mikulskis patikino suprantantys mūsų siekius ir prisidėsiantys prie įvairių streiko formų savarankiškai inicijuojama veikla.

Kviečiame visą švietimo bendruomenę susitelkti kartu ir konkrečiais veiksmais išreikšti savo poziciją dėl sistemą kamuojančių problemų. Kviečiame tėvus, įvairius sektorius vienijančias organizacijas tapti ta jėga, kuri parodys, kad esame atsakinga, sąmoninga ir ateitimi besirūpinanti pilietinė visuomenė, norinti, kad švietimas turėtų ateitį.

,,Streikas yra ne tikslas, o priemonė suaktyvinti derybas. Akivaizdu, kad švietimo sistema yra ties grėsminga riba, kai matome, jog geriausi mokytojai, geriausi kolegos traukiasi, o naujų nerandama.  Deja,  ši valdžia trejus metus problemų  nesprendė ir net Vyriausybės bei politinių partijų susitarimas pasiekti 130 % šalies vidutinio darbo užmokesčio vis tolsta nuo mūsų.  O tai tik viena iš problemų. Dažnai politikams neužtenka drąsos priimti sprendimus, bet jau kyla grėsmė šaliai ir vaikų ateičiai. Norime kalbėti garsiai visuomenei dabar, kad neprieitumėme tos ribinės situacijos, kai kelio atgal nebus. Tai verčia imtis lyderystės, o ne būti stebėtojais,“  – teigia LŠDPS pirmininkas A. Navickas.

LŠDPS inf.