LŠDPS kviečia bendruomenę telktis ir siekti bendrų tikslų

2023-08-28

Šiandien Lietuvosšvietimo darbuotojų profesinė sąjunga (toliau LŠDPS) išsiuntė kreipimąsi į nevyriausybines organizacijas ir viešai prašo Lietuvos visuomenės palaikyti į kovą pasiryžusius kilti mokytojus.  „Nėra didesnės galios nei bendruomenė, atrandanti tai, kas jai rūpi,“ – savo įžvalgomis dalijasi  Margaret Wheatley. Tai Lietuvoje aktualizuojasi daugelyje sričių. Tačiau vienas iš atraminių valstybės garantų – švietimas – šiuo metu išgyvena didžiulę krizę. Ir nors Švietimo, mokslo ir sporto ministerija inicijuoja vieną pertvarką po kitos, o partijų, Vyriausybės programose buvo deklaruojamas švietimo prioritetas, 2021 09 01 net pasirašytas „Susitarimas dėl Lietuvos švietimo politikos (2021–2030)“, akivaizdu –  pasirinktas kelias nepakankamas, kad padėtis gerėtų.

LŠDPS rugpjūčio 22 d. po susitikimo su ŠMSM ministru G. Jakštu ir viceministru R. Skaudžiumi nusprendė, kad  rugsėjo 15 d. skelbia įspėjamąjį, o rugsėjo 29  d. – tikrąjį streiką. LŠDPS pirmininkas A. Navickas teigia: „Mes, išsikeldami tikslą tiek kaip  partijos, tiek kaip švietimo bendruomenės, kartu  nesugebame jo pasiekti, tai reiškia, kad mūsų, kaip tautos,  gebėjimas išsispręsti iškeltą sau uždavinį yra nieko vertas. <…> Atsitraukimas nuo to tikslo demoralizuotų tiek visą pedagoginę bendruomenę, tiek apskritai mus kaip valstybę.“

Norime pakviesti burtis bendrystėje ir aktyviai išreikšti savo pilietinę poziciją – susirūpinimą dėl tokios situacijos švietimo sistemoje siaurąja prasme ir valstybėje plačiąja. Deja, kai žodžiai nebegirdimi, tenka imtis veiksmų, kurie sudarytų prielaidas tikriems, o ne imitaciniams ar deklaratyviems pokyčiams. Viena profesinė organizacija, pakilusi į kovą, gali padaryti tam tikrus postūmius, tačiau tik pilietiška visuomenės reakcija paskatins politikus imtis ryžtingų veiksmų. Romėnų rašytojas Publijus Siras dar I a. pr. Kr. pastebėjo, kad „Ten, kur vienybė, visada yra pergalė.“ Todėl kviečiame visus susivienyti tam, kad švietimas iš tiesų taptų valstybės prioritetu – taip sukursime savo šaliai ir jos jauniesiems piliečiams šviesesnę ateitį

LŠDPS inf.