LŠDPS atstovė D. Pilipavičienė susitikime su Europos Komisijos darbo grupe, atsakinga už ikimokyklinį ugdymą: ,,Kad vaikai būtų laimingi, reikalingi laimingi mokytojai”

2023-05-05

Lietuvoje balandžio 24- 27 dienomis Europos Komisijos ekspertų darbo grupės, atsakingos už ikimokyklinio ugdymą,  nariai iš 15 šalių ir 7 tarptautinių organizacijų  atstovai atvyko į Vilnių, į pažintinį vizitą tema „Kaip įtraukti visas suinteresuotąsias institucijas, siekiant įtraukaus ir kokybiško ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros”) (ang. How to involve stakeholders in monitoring and evaluation processes to increase inclusiveness of ECEC systems?).

Vizitas prasidėjo apskrito stalo diskusija Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, kurioje be Europos komisijos darbo grupės ir  tarptautinių organizacijų (Alliance for Childhood, EASPD, EPSU, ETUCE, Eurydice, UNICEF, Ecorys) narių  dalyvavo Lietuvos organizacijų: Prezidentūros, Savivaldybių asociacijos, Ikimokyklinio ugdymo vadovų asociacijos, Nacionalinės švietimo agentūros, švietimo profsąjungų – atstovai.  Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai atstovavo Danguolė Pilipavičienė.

ŠMSM apskrito stalo diskusija

Diskusijoje aptartos galimybės visiems vaikams užtikrinti ugdymo prieinamumą, ugdymo kokybės klausimai, pedagogų ir kitų darbuotojų darbo sąlygos, ikimokyklinio ugdymo įvaizdžio valdymas ir kt.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atstovė viešiesiems ryšiams  D. Pilipavičienė pasisakė, kaip LŠDPS profesinės sąjungos iniciatyvos padėjo ir padeda stiprinti ikimokyklinio ugdymo kokybę Lietuvoje ir su kokiais iššūkiais susiduria ikimokyklinių įstaigų mokytojai.

,,Kalbant apie vaikų gerovę, jų kokybišką ugdymą, pirmiausia mes turime rūpintis savo mokytojais. Mums reikia mokytojų, turinčių tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Mūsų mokytojų psichinė ir emocinė gerovė yra prioritetas. Be abejo,  neužmirštant, kad jų svarbiausias darbas – mokyti ir ugdyti mažuosius.

Todėl,  kad vaikai būtų laimingi, reikalingi laimingi mokytojai (dar pridurčiau, kad kai laimingi  vaikai, laimingi ir jų tėvai). Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – organizacija, ginanti mokytojų teises, kartu ir vaikų švietimą. Mūsų mokytojų psichinė ir emocinė gerovė, jų darbo sąlygos yra prioritetas. 

,,Kalbant apie vaikų gerovę, jų kokybišką ugdymą, pirmiausia mes turime rūpintis savo mokytojais. Mums reikia mokytojų, turinčių tinkamą darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrą. Mūsų mokytojų psichinė ir emocinė gerovė yra prioritetas. Be abejo,  neužmirštant, kad jų svarbiausias darbas – mokyti ir ugdyti mažuosius.”

Mūsų profesinės sąjungos  iniciatyvų dėka padidinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų darbo užmokesčio pastoviosios dalies koeficientai , t. y . ikimokyklinio ugdymo mokytojų atlyginimai padidėjo (suvienodinti pareiginės algos koeficientai su kitų mokytojų koeficientais), padidėjo ir didėja  nekontaktinių valandų, skirtų pasiruošimui darbui, skaičius. Kadangi grupės skaičius turi tiesioginės įtakos ugdymui, buvo imtasi iniciatyvos, kad vienas vaikas, turintis didelių ir labai didelių poreikių, būtų skaičiuojamas kaip du vaikai.

Labai svarbus pasiekimas –  dviejų mokytojų etatų steigimo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse. Padidinus etatus, galima užtikrinti kokybiškesnį ugdymo procesą, mažinti mokytojų darbo krūvį, dirbant su dideliu vaikų skaičiumi, sureguliuoti darbo grafikus, sudaryti galimybę dalį laiko skirti bendroms veikloms (veiklų planavimui, pasiekimų vertinimui, renginių ir edukacinių išvykų organizavimui, ataskaitų rengimui ir pan.). Grupėse abu mokytojai tapo lygiaverčiais partneriais, o tai teigiamai veikia įstaigos mikroklimatą ir vaikų savijautą. Pagerėja vaikų ugdymo(si) kokybė ir jų pasiekimai”, – kalbėjo  LŠDPS atstovė. 

ŠMSM apskrito stalo diskusija

D. Pilipavičienė paminėjo iššūkius ir problemas, su kuriais susiduria mokytojai: per didelis vaikų skaičius grupėse, mokytojų trūkumas, nepakankamas pasiruošimas įtraukiajam ugdymui ir kita: ,,Kokybiškas išsilavinimas priklauso nuo  vaikų skaičiaus grupėse. Tuo tarpu vaikų skaičius grupėse per didelis, per daug grupėje vaikų su specialiaisiais  ugdymo poreikiais, ne visi vaikai su dideliais ar labai dideliais ugdymo poreikiais gauna mokytojo padėjėjo pagalbą. Ne visi darželiai turi visų specialistų komandą, trūksta specialiųjų pedagogų, psichologų, socialinių pedagogų.  Vaikai su specialiaisiais  ugdymo poreikiais negauna pakankamai specialistų pagalbos dėl ,,perkrautų” pareigybių ir vaikų skaičiaus didinimo etatui.”

D. Pilipavičienė

D. Pilipavičienė kalbėjo, jog suinteresuotų šalių bendradarbiavimas būtinas siekiant ugdymo kokybės ir pedagogo profesijos prestižo grąžinimo, informacijos ir žinių bagažo plėtimo, bendrų tikslų ir siekių įgyvendinimo.

Primename, jog Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 2022m. kovo 31 d. išsiuntė raštą Lietuvos Vyriausybei, kuriame išreiškė nepritarimą vaikų skaičiaus didinimui darželių grupėse ir ragino nepriimti akivaizdžiai ugdytinių bei su jais dirbančių asmenų teises pažeidžiančių sprendimų. Taip pat Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga 2022m. balandžio 7 d. kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją išreikšdama nepritarimą balandžio 1 d. Sveikatos apsaugos ministro užregistruotam higienos normų pakeitimų projektui, kuriame siūloma dviem vaikais didinti vaikų skaičių kiekvienoje darželio grupėje. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pakvietė pradėti skubias diskusijas su socialiniais partneriais, visuomene ir švietimo bendruomene ieškant alternatyvių darželių stygiaus problemos sprendimų.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos narių nuomone,  profesinė sąjunga tampa bene vieninteliu įrankiu pedagogams, ieškantiems pagalbos dėl sunkėjančių darbo sąlygų.

LŠDPS informacija