Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kviečia viešojo sektoriaus organizacijas bendradarbiauti

2022-08-31

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į darbuotojų teises ginančias viešojo sektoriaus organizacijas ragindama gerokai intensyvesniam viešojo sektoriaus darbuotojų teises ginančių organizacijų bendradarbiavimui siekiant pokyčių.

2022-08-22 Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VIII eilinio ataskaitinio – rinkiminio suvažiavimo kreipimesi siūloma aktyviau bendradarbiauti derinant planus, dalijantis gerosiomis ir blogosiomis patirtimis, organizuoti bendras diskusijas įvairiomis visuomenei svarbiomis viešojo sektoriaus temomis, suderinti savo planus ir jų siekti glaudžiau bendradarbiaujant, kilus būtinybei protestuoti palaikyti vieniems kitus ir prisidėti prie inicijuojamų veiksmų.

Profesinių  sąjungų, asociacijų, sambūrių vieningi, suderinti veiksmai galėtų tapti ta atsvara, leidžiančia ne kas ketverius metus imituoti vis naujus pokyčius, o nagrinėti realias problemų priežastis, dalintis informacija tiek apie teigiamus, tiek apie neigiamus sprendimus, palaikyti vieniems kitus reikalaujant iš reformų organizatorių brandaus ir prasmingo dialogo, įsiklausymo ir atsakingo reagavimo į savo sričių profesionalų pastabas ir siūlymus.

,,Šalyje vis dar trūksta dialogo kultūros, aktyvesnės pilietinės pozicijos ginant viešąjį interesą. Matytume, kad visuomenės informavimas, darbas su tikslinėmis grupėmis, vystoma diskusijų kultūra padėtų ugdyti sąmoningą pilietinę visuomenę, reiklią ir atsakingą, suprantančią viešojo sektoriaus reikšmę mūsų visų gerovei“, – rašoma  LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko pasirašytame kreipimesi.

LŠDPS informacija