Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją dėl darbdavio pareigos aprūpinti darbuotojus asmeninėmis darbo apsaugos priemonėmis

2021-12-01

Atsižvelgdama į gaunamą informaciją, jog švietimo įstaigose dideliu mastu yra pažeidžiamos darbuotojų teisės ir teisėti interesai, keliamas pavojus sklandžiam darbui ir valstybės lygio ekstremaliosios situacijos likvidavimo ir pasekmių šalinimo priemonių veiksmingumui, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kreipėsi į  Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją bei Alytaus miesto, Alytaus rajono, Anykščių rajono, Elektrėnų, Kalvarijos, Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Lazdijų rajono, Marijampolės, Panevėžio rajono, Raseinių rajono, Švenčionių rajono, Utenos rajono, Visagino savivaldybes ir kt., skatindama išspręsti šią problemą ir imtis jų kompetencijai priskirtų veiksmų, kad švietimo įstaigose būtų užtikrinamas darbuotojų aprūpinimas medicininėmis veido kaukėmis arba respiratoriais darbdavių lėšomis.

LR teisės aktais švietimo įstaigų darbuotojams numatyta pareiga darbo metu dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną. Taip pat teisės aktais numatyta, kad būtent darbdavys privalo sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, bei užtikrinti, kad būtų laikomasi valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygų, kitų visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis ir kitų susijusių reikalavimų. Galiausiai minėti teisės aktai numato, kad darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos būtent darbdavio lėšomis.

Nepaisant minėtų teisės aktų reikalavimų, susipažinus su švietimo įstaigose esančia faktine situacija paaiškėjo, kad neretai švietimo įstaigų darbuotojai darbdavio nėra aprūpinami medicininėmis veido kaukėmis arba respiratoriais. Negana to, neretai darbdavys nesutinka darbuotojams kompensuoti šių būtinų asmeninės apsaugos priemonių įsigijimo išlaidų, tokiu būdu nevykdydamas savo pareigų ir pažeisdamas darbuotojų teises ir teisėtus interesus.

,,Manome, kad didele dalimi tokią situaciją lemia ne tiek lėšų trūkumas, kiek švietimo įstaigų vadovų nepagrįsti įsitikinimai, suklydimas ar nekompetencija. Kadangi ši problema yra sisteminė, pasireiškianti dideliu mastu, manome, yra reikalinga bendra, viešai išsakyta rekomendacija ar paaiškinimas, kaip šiuo atveju turėtų elgtis švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai“, – teigia Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas.

LŠDPS informacija