Lietuvos mokytojų suvažiavimas: # mokytoju būti garbė

2019-12-02

alt

Lapkričio 28 d. vykusiame Lietuvos mokytojų suvažiavime, į kurį tikrai gausiai susirinko mokytojai iš visos Lietuvos, stebino atviras švietimo problemų nagrinėjimas, siūlymai, kaip tas problemas spręsti, bei aiškus ryžtas siekti demokratinių švietimo sistemos pokyčių.

Renginio pasisakymus simboliškai pradėjo lietuvių kalbos mokytoja Lilija Bručkienė ir priminė prieš metus vykusius įvykius ministerijoje. Mokytoja patikino, kad jei reikėtų, tai pakartotų, nes ministerijos užėmimas liudija apie sąmoningą žmonių apsisprendimą ir pasipriešinimą neteisybei. ,,Esame sąmoningai apsisprendę kovoti dėl kokybiško švietimo“, –  tokią esminę žinutę suvažiavimo dalyviams pasiuntė mokytoja Lilija Bručkienė.

alt

Klaipėdos Vydūno gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Lilija Bručkienė 0:46:30

https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=2790

Vilniaus universiteto profesorės Vilijos Targamazdės sveikinime skambėjo palaikymas: ,,Jūsų reikalavimai teisėti. Tai teisingumo ir doros gynimas. Tai, kad valdžios moralinis stuburas iškrypęs ir birte byra, netoleruotina. Ir kaip pridera mokytojams, būdami atsakingi, mokytojai taria savo žodį“.

Prof. Vilija Targamadzė 00:51:00 https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=3055

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas savo pranešime sudėjo svarbiausius akcentus, dėl kurių pedagoginėje bendruomenėje kyla įtampos: nemažai mokytojų nedirba pilnu etatu, akivaidžios nedemokratiško, autoritarinio valdymo apraiškos Lietuvos švietime, iš  STT daryto antikorupcinio vertinimo išaiškėjęs mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos neskaidrumas. ,,Prieš pusantrų metų paleista neskaidri, neteisinga sistema riedėdama per Lietuvą aplimpa negerovėmis ir ydomis ir toliau žemina bei mekina mokytojo autoritetą“, – taip esamą Lietuvos mokytojų situaciją įvardijo LŠDPS pirmininkas. Pasak Pirmininko, situaciją būtina keisti reikalaujant aiškios darbo apmokėjimo sistemos ir kontrolės mechanizmų, todėl profesinė sąjunga irgi turi susidėlioti aiškius žingsnius, kaip to sieks.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas 00:55:05 https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=3305

alt

Suvažiavime dalyvavęs ministras Algirdas Monkevičius atskirai neišskyrė ministerijos pozicijos. Ministro retorikoje dominavo žodis ,,mes“, jis akcentavo susitarimų svarbą: ,,Esame parašę projektą, kurį jūs turėsite įvertinti. Būtina įgyvendinti, kas susitarimuose yra. Mano kaip ministro pareiga padaryti viską, kad taip būtų. Šitą sutartį aš tikiuosi pasirašyti. Pasirašyti, žinodamas faktą, kad  Seime, kuomet galutinis sprendimas bus priimtas, tai bus sprendimas, kurio laukėme, kad kitų metų darbo užmokestis didėtų tiek, kiek mes planuojame“.

ŠMS ministras Algirdas Monkevičius 1:09:12 https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=4153

 Poetas, filosofas, VDU docentas Liutauras Degėsys ironizavo: ,,Valdininkas penktą valandą paspiria duris su koja ir eina namo, o pedagogas geriausiu atveju penktą valandą parsiranda iš mokyklos ir eina dirbti – jis grįžta į savo darbo vietą“. Poeto pasiūlymai mokytojams gruodžio mėnesį paskelbti visuotiniu stojimo į profsąjungą mėnesiu bei siūlymas remtis Prancūzijos patirtimi – paprašyti mokinių, kad jie kelias valandas pasivaikščiotų per perėjas ir taip blokuotų kelius – sulaukė nuoširdaus suvažiavimo dalyvių pritarimo.

VDU docentas, filosofas Liutauras Degėsys 1:24:39 https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=5079

Vilniaus licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius kategoriškai neigiamai įvertino etatinę darbo apmokėjimo sistemą: ,,Kol nebus sustabdyta šita sistema, tol situacija nesikeis. Reformą lydėjo pedagogų nuomonės ignoravimas ir diskusijų imitavimas. Pamatėme, kaip buvo pasitelktos įvairios visuomeninės organizacijos ir net didžioji dalis profesinių sąjungų reformos palaikymui. Su stebėtinu atkaklumu jos gynė etatinio apmokėjimo įvedimą. Pripainiota tiek, kad net pikčiausi priešai nesugebėtų sugalvoti. Vienintelė racionali galimybė  –  nutraukti šį eksperimentavimą“.

Vilniaus Licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius 1:34:38 https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=5678

Ekonomistas Justas Mundeikis pranešime ,,Ar mokytojas taps ,,prestižine“ profesija?“ akcentavo, kad vien tik atlyginimų didinimas švietimo sektoriaus problemų neišspręs, būtina, jog ŠMSM parengtų 10 – 15 metų planą, kuris būtų skaidomas į taktinius žingsnius ir nuosekliai įgyvendinamas, nes dabar žinoma, kas bus kitais metais, o nežinoma, kas bus po 2 metų. Pasak ekonomisto, realu būtų, jog mokytojo minimalus bazinis etatinis atlyginimas galėtų siekti 2-2,5 VDU (vidutinio darbo užmokesčio) apie 2030 metus. Jei mokytojo minimalus bazinis etatinis atlyginimas nesieks numatytų skaičių bei nebus ilgalaikio plano, mokytojo profesija prestižine netaps.

Ekonomistas Justas Mundeikis 1:47:20 https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=6439

Elektrėnų ,,Ąžuolyno“ progimnazijos profesinės organizacijos pirmininko pavaduotojas Aivaras Dočkus dėkojo visiems, kas aukoja laiką ir energiją tam, kad mokytojas Lietuvoje galėtų dirbti ir užsidirbti: ,,Darbo mokytojui daug, nes jis turi ne tik dirbti, bet ir derėtis mokykloje dėl kanceliarinių prekių, dėl darbo mokinių atostogų metu, vis įrodinėjant, kad tuomet nesiruošiame pamokoms, kurias jau pravedėme praėjusį ar už praėjusį mėnesį, ir tikrai netaisome testų, kuriuos mokiniai dar tik rašys“. ,,Su šiandieniniu darbo krūviu mokytojui belieka tik pervargti, perdegti ar ieškotis kito darbo“, – liūdną šiandieninę mokytojo situaciją konstatavo pedagogas.

Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijos LŠDPS pirmininko pavaduotojas Aivaras Dočkus 2:18:14

https://www.youtube.com/watch?v=7Ci1aPDU1vU&feature=youtu.be&t=8295

Visagino susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė – Mazūrienė atkreipė dėmesį į tai, kad mokytojams vis dar tenka dirbti daug neapskaičiuotų veiklų. Pranešėja ironiškai siūlė įkurti atskirą internetinio ŠMSM tinklapio puslapį, kur galėtų visas savo neatlygintinas veiklas registruoti Lietuvos mokytojai. Taip, galbūt, bent jau būtų pagerbti už savanorystę ir pilietiškumą.

Visagino LŠDPS susivienijimo pirmininkė Zita Miškinytė-Mazūrienė 2:23:25

https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=8606

Profesinio ugdymo problemas pranešime kėlė Reda Brokertienė – Vilniaus profesinio mokymo centro ,,Žirmūnai“ profesinės organizacijos pirmininko pavaduotoja: ,,Apie profesijos mokytojus niekas nekalba. Jiems nerašomi vadovėliai, jų neruošia universitetai, jie tiesiog labai daug pastangų deda rinkdami medžiagą, verčiasi iš  užsienio kalbos, savo lėšomis dalyvauja pasaulinėse parodose. Deja, pasiruošimui pamokoms skirta minimaliausiai iš visų pedagoginių darbuotojų.“

Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ LŠDPS pirmininko pavaduotoja Reda Brokartienė 2:31:40

https://www.youtube.com/watch?v=7Ci1aPDU1vU&feature=youtu.be&t=9100

Specialiųjų bei socialinių pedagogų situaciją apžvelgė Areta Skukauskienė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacijos narė: ,,Švietimo pagalbos specialistai yra eliminuojami iš švietimo sistemos. Gal valstybė atsikvošės ir švietimo pagalbos funkciją iš savarankiškos savivaldybės funkcijos leis sau perkelti į deleguotą funkciją, kas leistų koordinuotai teikti kokybišką švietimo pagalbą mokytojams ir visai mokyklos bendruomenei.“

Areta Skukauskienė, Lietuvos socialinių pedagogų asociacija 2:39:00

https://www.youtube.com/watch?v=7Ci1aPDU1vU&feature=youtu.be&t=9541

Panevėžio lopšelio – darželio ,,Vaikystė“ profesinės organizacijos pirmininkė Romualda Padolskienė kalbėjo apie ikimokykliniame ugdyme kylančius iššūkius: ,,Ikimokyklinis ugdymas yra pačioje žemiausioje vietoje ir visai pamirštas. Juk vaikui reikia išbūti šalia kitų vaikų, kurie nori dėmesio, kurie nori, kad jį išgirstų, apkabintų. O auklėtoja būna tik viena. Vaikų skaičių grupėse reikia mažinti, ir kuo greičiau“.

Panevėžio lopšelio darželio „Vaikystė“ LŠDPS pirmininkė Roma Padolskienė

https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=10279

Kauno Karalienės Mortos filosofijos mokytoją Žygimantą Menčenkovą tapti profesinės sąjungos nariu įkvėpė prieš metus iš Vokietijos stebėti streiko įvykiai Vilniuje ir jis jau tuomet tvirtai apsisprendė: jei taps mokytoju, įstos į LŠDPS gretas. Jauno mokytojo nuomone,  ,,pašaukimas nėra tyliai kęsti, kas oriam žmogui nepakenčiama. Mūsų pasirinkimas yra kova. Drąsa kovoti, kuri įkvepia mokinius.“

Kauno Karalienės Mortos mokyklos filosofijos mokytojas Žygimantas Menčenkovas 2:57:39

https://www.youtube.com/watch?v=7Ci1aPDU1vU&feature=youtu.be&t=9541https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7Ci1aPDU1vU%3Ft%3D10279

LŠDPS Šilutės Vydūno gimnazijos profesinės organizacijos pirmininkas Jonas Jaunius savo kalboje siūlė nepasiduoti absurdui mokykloje ir nepūsti absurdo burbulo, kai reikia vykdyti nelabai aiškias veiklas ir dar pridėti solidžias ataskaitas, kad tikrintojams būtų patogiau. Mokytojas kėlė retorinį klausimą: jei valstybė, delegavusi mokytojui funkciją išmokyti mokinį, su juo elgiasi negražiai, ,,tai kaip mes tą darbą galime atlikti gražiai?“

Šilutės „Vydūno“ gimnazijos LŠDPS pirmininkas Jonas Jaunius 3:03:30

https://youtu.be/7Ci1aPDU1vU?t=11009

alt

Suvažiavimo pabaigoje bendru sutarimu priimtas nutarimas laukti iš Vyriausybės žinių dėl šakinės kolektyvinės sutarties pasirašymo. Vyriausybei atsisakius pasirašyti, inicijuoti kolektyvinį ginčą. Taip pat bendru sutarimu nutarta laukti 2 val. streiką organizavusių kolegų atsakymo dėl bendrų veiksmų. 

 

LŠDPS informacija