LŠDPS SUSIVIENIJIMŲ VEIKLA

2020-07-28

alt

                                                                      Nuotolinis Švenčionių susivienijimo susirinkimas

ŠVENČIONIŲ SUSIVIENIJIMAS: SKUBOTA IR PRIEŠTARINGA MOKYKLŲ REORGANIZACIJA                                

Kaip gyvena Švenčionys? Aptarti savo patirtis ir dabartinius iššūkius birželio mėnesį rinkosi Švenčionių rajono susivienijimas.

Didžiausias iššūkis Švenčionių švietimo bendruomenei – visiškai neatsižvelgiant į bendruomenę, skubotai, karantino metu, savivaldybėsvykdyta ir vykdoma mokyklų pertvarka.

Kaip teigė Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Švenčionių susivienijimo pirmininkė, Švenčionių pradinės mokyklos mokytoja Snieguolė Veličkienė, trys mokyklos – Švenčionių pradinė mokykla, Švenčionių progimnazija, Adutiškio pagrindinė mokykla – jungiamos prie Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos, o Pabradės lopšelio- darželio „Varpelis“ jungiamas prie Pabradės“ Ryto“ gimnazijos. Visa bendruomenė kategoriškai pasisakė prieš tokį skubotą prijungimą nuo jau nuo šių metų rugsėjo pirmosios dienos, tačiau Savivaldybės taryba nubalsavo dėl mokyklų pertvarkos.

alt

LŠDPS Švenčionių susivienijimo pirmininkė Snieguolė Veličkienė

Tuo tarpu susitikime dalyvavusi Alytaus susivienijimo profsąjungos narė, Alytaus „Drevinuko“ mokyklos – darželio pradinių klasių ir anglų kalbos mokytoja bei šios įstaigos profsąjungos pirmininkė Jolita Kalėdienė pasidalijo sėkminga patirtimi stabdant netinkamą mokyklų pertvarką: visos bendruomenės pastangomis Alytaus savivaldybės taryba atšaukė savo ankstesnius sprendimus dėl „Drevinuko“ mokyklos darželio ir „Sakalėlio“ pradinės mokyklos reorganizacijos ir šios mokyklos, kuriose dirba ir mūsų profsąjungos nariai, toliau tęs savo veiklą.

Pasak S. Veličkienės, reorganizacija, jungimas galimas natūraliems procesams vykstant: mažėjant mokinių skaičiui, ne buldozerio principu, atsižvelgiant į visos bendruomenės nuomonę. Visgi Švenčionių savivaldybė jokių įtikinamų argumentų mokyklų pertvarkai nepateikė: nei dėl sutaupymo, nei dėl geresnės ugdymo kokybės. O ir pačios mokyklos iki šiol jokių nusiskundimų dėl to neturėjo: ir pinigų užteko, ir mokinių užteko. ,, Mes suprantame, jog esame dotuojanti organizacija gimnazijai, nes gimnazijai lėšų trūko. Ir netgi tai nebūtų didelė problema. Taip, reikia spręsti, tačiau ne tokiu greičiu, neįtikinus bendruomenės, normaliai nepadarius pereinamojo laikotarpio“,- pastebėjo Švenčionių susivienijimo pirmininkė.

Visgi S. Veličkienė atkreipė dėmesį, jog savivaldybės sprendimas jau priimtas ir reikia žvelgti į ateitį, kas bus toliau. Todėl susitikimo metu aptarti galimi tolimesni reorganizacijos žingsniai, teisiniai aspektai: visos sujungtos mokyklos turi profesines organizacijas, kurios taps viena profesine organizacija, ir dabar svarbiausias uždavinys – išsaugoti turėtas darbo sąlygas mūsų profsąjungos nariams.

Susitikimo su Švenčionių susivienijimo metu birželio 10 d. LŠDPS pirmininkas A. Navickas pasidžiaugė galimybe dalintis patirtimis bei iššūkiais. „ Mažėjant mokinių skaičiui mokyklų reorganizacija tampa aktualus klausimas įvairiems rajonams. Tik visuma veiksmų – bendruomenės aktyvumas, teisiniai dalykai, viešumas – duoda rezultatų neteisingiems ir nelogiškiems savivaldybių veiksmams pasipriešinti. Todėl labai svarbu aktyviai bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis sėkmės istorijomis ir iškilusiais iššūkiais“, – teigė A. Navickas.

alt 

3-jų Švenčionių ir Pabradės švietimo įstaigų bendruomenės priešinasi skubotam reorganizavimui. Stop bendruomenės nuomonės nepaisymui.

 

(Daugiau apie Švenčionių mokyklų reorganizaciją galima skaityti čia ir žiūrėti čia)

 

https://www.facebook.com/100025177249367/videos/638374490345120/UzpfSTEwMDAwMTk5OTk1NjY2MToyOTU1OTcwODk3ODEyODgw/?fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARCXINgHmom-j8pWub5XmtdZu0UjXoLFjX8-9orz63BYVGw2FWrLyKeRot78TkG62VaKJ27nXVWL77FV

 

LŠDPS informacija