LŠDPS prezidiumo posėdyje

2017-06-21

alt

Birželio 20 d. įvykusiame Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) prezidiumo posėdyje dalyvavusi Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Eugenijaus Jovaišos padėjėja Laima Galkutė pristatė Bendrojo ugdymo kaitos gairių projektą. Ji paaiškino, kam jų reikėjo, kas jose yra naujo ir kaip dokumentas buvo kuriamas. Ji pripažino, jog vienas iš motyvų jas kurti buvo tai, jog Vyriausybės programoje pasigesta sisteminio požiūrio į pokyčius švietime, vedančius į ugdymo kokybės gerinimą.

Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos darnaus vystymosi švietimo ekspertė L. Galkutė kalbėjo apie viziją taip patobulinti bendrąjį ugdymą, kad būtų atskleista kiekvieno mokinio individualybė, ugdoma brandi asmenybė, kuri sėkmingai pasirengtų profesinei karjerai, atsakingai visuomeninei veiklai.

LŠDPS prezidiumo nariai turėjo daug klausimų dėl gairių projekto, o pranešėja džiaugėsi turėjusi galimybę susitikti su praktikais ir išgirsti jų pamąstymus.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius, dirbantis Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupėje, kurioje diskutuojama dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo modelio, supažindino susirinkusiuosius su grupės veikla. Jis apgailestavo, jog ministerijos atstovai darbo grupėje primygtinai siūlo nepalankų mokytojams modelį, kuriame nekontaktinių valandų, susijusių su kontaktinėmis, dvigubai mažiau nei vidutiniškai ES. „Ar skiriant šiai veiklai dvigubai mažiau laiko, pasieksime geresnę ugdymo kokybę?“, – retoriškai klausė jis.

V. Silvanavičiaus teigimu, reikia siekti, kad etate kuo daugiau būtų skiriama nekontaktinių valandų, susietų su kontaktinėmis, nes šiuos darbus mokytojai vis tiek privalės atlikti, o likusios nekontaktinės valandos „papildytų“ trūkstamas valandas iki viso etato. Priešingu atveju, jo manymu, mokyklų direktoriai „užvers“ mokytojus visokiomis veiklomis „mokyklos bendruomenės labui“, o nekontaktines valandas, susietas su kontaktinėmis (pasiruošimas pamokoms, darbų tikrinimas ir pan.), vėl teks dirbti po darbo namuose. Su šia pozicija prezidiumo nariai sutiko ir įpareigojo LŠDPS pirmininko pavaduotoją darbo grupėje siūlyti mokytojams palankesnę formulę. Taip pat buvo svarstoma, kokios taktikos LŠDPS imtis ateityje, nes darbo grupė jau tuoj baigs darbą, o balsavimu priimtas galimai mokytojams nepalankus modelis (net jeigu du profsąjungų atstovai balsuotų prieš) bus pateikiamas kaip bendras produktas.

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas papasakojo apie susitikimus su švietimo ir mokslo ministre Jurgita Petrauskiene bei premjeru Sauliumi Skverneliu, kuriuose iš esmės nieko nesužinota. Valstybės pareigūnai tik išklauso profesinių sąjungų lyderius ir pažada tolau „dirbti kartu“. Sustabdytos ir derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties, nes nėra žinoma, kiek valstybės biudžete papildomai lėšų bus skiriama 2018 m. numatytiems pokyčiams finansuoti: etatinio darbo apmokėjimo modelio ir klasės krepšelio įvedimui.

LŠDPS inf.