Birželio 9 d. PREZIDIUMO posėdis

2011-06-20

LSDPS_logas-tikras

2011 birželio 9  dieną vyko LŠDPS prezidiumo posėdis. Prezidiumo nariai supažindinti su informacija apie LŠDPS Prezidiumo posėdžio (2011-02-24) nutarimų vykdymą ir kitus darbus. Vėliau svarstytas 2002 m. vasario 19 d. Susitarimo tarp Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos atnaujinimo klausimas.

Atnaujinant sutartį, nutarta įrašyti papildomus ir panaikinti tuos 2002 m. vasario 19 d. Susitarimo tarp Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos punktus, kurių išbraukimui pritarė Prezidiumo nariai. Prieš patvirtinant KT Susitarimo antrą variantą teikti Švietimo ir mokslo ministerijai ir pradėti derinimo darbus.

Prezidiumas nutarė toliau dalyvauti Švietimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų rengime, daugiau iniciatyvos suteikiant KT nariams.

Svarstant einamuosius klausimus iškeltas CRK pirmininko V.Baltučio veiksmų ir kompetencijos klausimas. Prezidiumo posėdyje pažymėta, kad CRK pirmininkas V.Baltutis nevykdo tiesioginių savo funkcijų, vilkina ir laiku nepristato Koordinavimo tarybai ataskaitą už 2010 metus.  CRK pirmininkas V. Baltutis peržengia savo kompetencijos ribas: neturėdamas teisės ir įgaliojimų savavališkai pasirašo sutartį su audito bendrove, pateikia ataskaitą FNNT. LŠDPS Prezidiumas siūlo svarstyti klausimą dėl CRK pirmininko V.Baltučio veiksmų ir kompetencijos LŠDPS Koordinavimo taryboje.

Prezidiumas nusprendė rugsėjo 22 d. organizuoti  LŠDPS Prezidiumo posėdį, spalio 13 d. sukviesti LŠDPS Koordinavimo tarybą.