LŠDPS pirmininkas ir Zarasų rajono susivienijimo aktyvas susitiko su socialdemokratais

2013-01-23

Sausio 18 d. Zarasų rajone lankėsi LR Seimo Socialdemokratų frakcijos seniūnė ir Informacinės visuomenės plėtros komiteto narė Irena Šiaulienė. Ją į susitikimą su LŠDPS pirmininku ir Zarasų rajono susivienijimo aktyvu lydėjo Zarasų rajono savivaldybės tarybos narys Petras Papovas.
Irena Šiaulienė susitikime su Zarasų švietimo centro darbuotojais ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo atstovais aptarė švietimo situaciją rajone, išklausė pasiūlymų dėl mokytojų darbo sąlygų gerinimo bei informacijos apie klasių komplektavimą mažėjant mokinių skaičiui.

Susitikimo dalyviai diskutavo apie mokinio krepšelio lėšų panaudojimą, ugdymo proceso švietimo įstaigose užtikrinimą, švietimo pagalbos šeimoms teikimo rajone galimybes. Seimo narė pakvietė rajono švietimo bendruomenę – įstaigų vadovus, mokytojus, profesinės sąjungos narius, tėvus teikti pasiūlymus švietimo sistemai tobulinti, ugdymo kokybei bei švietimo paslaugų prieinamumui gerinti, palinkėjo brandaus bendro darbo identifikuojant ir sprendžiant problemas švietimo sistemoje.

Be kitako kalbėta ir apie socialdemokratų partijos kandidato pakartotinuose LR Seimo rinkimuose Zarasų – Visagino rinkimų apygardoje Nikolajaus Gusevo rinkiminę programą. Joje yra teiginys „ …stiprinti profsąjungų veiklą“, kuris prieštarauja tikrovei. Mat N. Gusevas, Sporto centro direktorius, taip pat kaip ir kiti šešių streikavusių mokyklų direktoriai, pateikė ieškinį teismui del savo vadovaujamo kolektyvo surengto streiko teisėtumo. Jis neatsižvelgė net į tai, kad vietoj jo kolektyvui gresiančių 2 mėn. nemokamų atostogų, Sporto centro treneriai tik dėl profsąjungos surengto streiko iki metų pabaigos gavo numatytą darbo užmokestį.

Zarasų rajono susivienijimo informacija