LŠDPS: manome, kad ŠMM aparatas elgiasi kaip jam šauna į galvą

2012-05-21

smm1a

LŠDPS ne kartą kreipėsi į ministeriją dėl naujos sutarties tarp socialinių partnerių, LŠDPS ir ŠMM, pasirašymo. Mūsų profsąjunga pagaliau gavo atsakymą šiuo klausimu. Dokumentas  sukėlė nuostabą ir daug klausimų, todėl profsąjunga kreipėsi į ministrą (supažindiname su oficialiu raštu G. Steponavičiui).

Gerbiamas Ministre,

pagaliau iš Jūsų vadovaujamos ministerijos sulaukėme rašto dėl susitarimo tarp Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pasirašymo. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad tokio, švelniai kabant, keisto atsakymo  per pastarąjį dešimtmetį dar nebuvome gavę iš politinės institucijos. Leisiu sau pacituoti visą atsakymo tekstą, kurį Jūsų pavaldiniai rašė ir „tobulino“ net 55 dienas ir naktis.  Taigi raštas skamba taip:

„Jūsų pateiktą pasirašyti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos susitarimo variantą išnagrinėjome. Švietimo ir mokslo ministerija priimamus sprendimus siekia suderinti su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinių sąjungų centru, kuriam priklauso ir Jūsų vadovaujama profesinė sąjunga. Švietimo ir mokslo ministro 2010 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-269 sudaryta darbo grupė sutarties projektui parengti nėra baigusi savo darbo. Darbo grupės nariams siūlome susitikti 2012 m. birželio 5 d. 14 val. ir užbaigti rengti sutarties projektą.

Kol bus pasirašyta nauja sutartis, tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą siūlome vadovaujantis 2002 m. vasario 19 d. pasirašytu susitarimu.“

Sudėtinga bendradarbiauti su institucija, kuri nesusivokia partnerio – profesinės sąjungos struktūroje bei subordinaciniuose santykiuose, kai – šiuo atveju –  sutapatinamas Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centras (LŠSDPS centras) su LŠDPS. Bet juk ministerija šiuo metu derasi ne su LŠSDPS centru, o su savarankiška, atskira organizacija – LŠDPS.

Žinoma, jeigu ŠMM nori pasirašyti susitarimą su LŠSDPS centru – niekas jai netrukdo. Tačiau turiu priminti, kad taip ŠMM ir Centro jau pasirašytas susitarimas, tai padaryta 2008 metais. Na, jeigu ministerija pageidauja atnaujinto susitarimo, tai siūlykite susitarimo projektą.       Mus, LŠSDPS centro narius, visiškai tenkina 2008 metų susitarimas, tik reikėtų ŠMM jį vykdyti.

Bet šį kartą susitarimo projektą Jums pateikė LŠDPS, tai būkite malonūs jį derinti su mumis.

Dėkojame už priminimą „tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą vadovaujantis 2002 m. vasario 19 d. pasirašytu susitarimu“. Esame pasiryžę „tęsti ir plėtoti bendradarbiavimą“, tačiau iš pradžių norėtume priminti Jums kai kuriuos susitarimo punktus, kurių ministerija nevykdo arba vykdo labai vangiai:

„8.2. nauja darbo užmokesčio sistema arba dabartinės pakeitimai negali bloginti švietimo darbuotojų socialinės-ekonominės padėties:

8.4. įvedant naują darbo užmokesčio sistemą arba keičiant dabartinę, būtina užtikrinti, kad:

8.4.1. darbuotojams būtų mokama už visus jų atliekamus darbus.“

Kolei įvykdysite šiuos susitarimo punktus, mes pasistengsime peržiūrėti susitarimą ir pateikti visą paketą neįvykdytų darbų.

2011 m. spalio 20 d. LŠDPS pasiūlė nutraukti susitarimus, pasirašytus tarp ŠMM ir LŠDPS. Prieš pusmetį rašytas raštas, ko gero, aktualus ir šiandien:

„Kadangi Jūs ir Jūsų pavaldiniai labai vangiai reaguoja į paklausimą, mes priversti imtis atitinkamų priemonių, kurios Jūsų vadovaujamos ministerijos išsiderinusį aparatą priverstų laikytis nors elementarių taisyklių.

Manome, kad ŠMM aparatas elgiasi kaip jam šauna į galvą. Na, jeigu taip nėra, tai tada dar labiau turime motyvų pradėti išeidinėti iš aklavietės, į kurią esame pastūmėti ŠMM.

Nesiimu svarstyti, dėl kokių priežasčių kyla tokie nesusipratimai tarp mūsų ir ministerijos. Galbūt taip atsitinka dėl Jūsų, Gerb. Ministre, pavaldinių, kurie yra tokie lėtapėdžiai, kad nesupranta mūsų raštų ir per vieną dieną išsprendžiamai problemai suvokti jiems reikia keleto mėnesių? O gal dėl to, kad  tų darbuotojų per daug: kol visi bent kiek reikšmingi asmenys susipažįsta su raštu praeina keletas mėnesių… Bet tai jau Jūsų kompetencija.

Na, o jeigu Jūs ir Ministerijos pavaldiniai nenori dialogo su profsąjunga, prašytume mums apie tai nedelsiant pranešti, kad nutrauktume iki šiol pasirašytus susitarimus.“

O gal tikrosios nesusipratimų priežastys, kaip buvo, taip ir yra, rimtesnės: iš pirmo žvilgsnio nekaltais „biurokratiniais nesusipratimais“  tik dangstoma tikroji Ministro ir Viceministro pozicija profesinės sąjungos atžvilgiu?

Pagarbiai

Lietuvos švietimo darbuotojų

profesinės sąjungos pirmininkas

dr. Aleksas Bružas

LSDPS_logas-tikras