LŠDPS ir Centro delegacija susitiko su ministru

2011-04-07

susit_su_ministr22

Balandžio 1 d. LŠDPS pirmininko Alekso Bružo vadovaujama delegacija lankėsi Švietimo ir mokslo ministerijoje. Susitikta su ministru G. Steponavičiumi ir viceministru V. Baciu. Susitikime dalyvavo pirmininko pavaduotojas Andrius Navickas, LŠDPS Vilniaus m. susivienijimo pirmininkas Gintaras Skapas, Kaišiadorių susivienijimo pirmininkas Vytautas Silvanavičius, LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro pirmininkė Irena Peciukonienė, Lietuvos mokytojų bei Krikščioniškosios švietimo darbuotojų profesinių sąjungų vadovės Jūratė Voloskevičienė ir Aldona Kidurienė.

Posėdžio metu  apibendrintas ikišiolinis, numatytos gairės tolimesniam bendradarbiavimui. Daugiausiai dėmesio skirta tam, kaip bus dirbama rengiant po Švietimo įstatymo priėmimo reikalingus poįstatyminius aktus, kurių, pasak ministerijos teisės skyriaus vadovo Tomo Daukanto, teks „pagaminti“ apie trisdešimt. Nutarta, jog profsąjungų atstovai glaudžiai bendradarbiaus su teisės skyriaus specialistais.

V.Silvanavičius supažindino su pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo punktais, dėl kurių susiderėta susitikime su Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos vadovais. Pasak V.Bacio, jie jau yra įtraukti į aprašo projektą, todėl nutarta galutinai jį suderinti.

Profsąjungininkams pasiteiravus apie pavyzdinio mokytojų darbo aprašo, kuris buvo suderintas ministerijos ir profsąjungų darbo grupėje, likimą, V.Bacys teigė, jog ministerijoje diskutuojama apie jo teisinę formą. Ministras pažadėjo šį klausimą išspręsti kuo greičiau.

Paliestas ir mokyklų bibliotekininkų statusas. Jie iki šiol yra pavaldūs Kultūros ministerijai, tačiau norėtų tapti pedagoginiais darbuotojais. Jie iki šiol yra skriaudžiami atlyginimų klausimu. Pasak ministerijos atstovų, kol kas tam priešinasi pati Kultūros ministerija, tačiau bus ieškoma sprendimų, kaip bibliotekininkus perduoti Švietimo ir mokslo ministerijos žinion. Abi pusės sutarė, jog mokyklų bibliotekininkai dirba pedagoginį darbą.

Aptartas ir profsąjungininkų pageidavimas sudaryti darbo grupę analizuoti švietimo reformos eigai. Nuspręsta ją išplėsti  įtraukiant ugdymo įstaigų vadovų asociacijų atstovus.

G.Steponavičius pasidžiaugė vaisingu bendradarbiavimu su profsąjungomis. Jis teigė, jog ir ministerijos specialistai teigiamai vertina bendrą darbą.

susit_su_ministr11

LSDPS_logas-tikras