LŠDPS diskutavo dėl mokyklų vadovų skyrimo

2011-03-09

smm4a

Kovo 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo aptartas mokyklų vadovų skyrimą reguliuojantis teisės aktas „Atviro konkurso valstybinių (išskyrus aukštųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas“.

LŠDPS atstovavo Aleksas Bružas, Eugenijus Jesinas, Gintaras Skapas, Judita Čejauskienė ir Zofija Jesinienė.

Viceministras Vaidas Bacys akcentavo, kad vadovavimas būtų kokybiškesnis, būtina modernizuoti vadovų skyrimo tvarką. Dabartiniame apraše vengta politinio elemento. O svarbiausia kaip pritraukti vadovauti mokykloms geriausius žmones.

Profsąjungos atstovai, pritardami tokiai ŠMM pozicijai, reikalavo, kad būtų į konkurso komisiją įrašyti darbuotojų atstovai. Jie užtikrintų skaidrumą. Suabejota ar komisijoje reikalingi moksleiviai, kurie turi tik paviršutinį supratimą apie vadovo darbą. Taip pat reikalauta, kad galėtų būti vienas tėvų atstovas, o ne du. Kitų institucijų atstovai taip pat pritarė, kad vaikų ir tėvų turėtų būti komisijoje mažiau, o daugiau vietų skirta darbuotojams.

Nutarta dar kartą susitikti, kai bus peržiūrėti pasiūlymai pateikti raštu ir šio susitikimo diskusijos išvados.

LSDPS_logas-tikras