LŠDPS būstinėje – „ikimokyklinukų“ posėdis

2012-09-13

ikim._posedis_2012

Rugsėjo 11 d. LŠDPS Ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų centro (IUĮDC) komitetas vėl rinkosi į posėdį. IUĮDC pirmininkė Irena Peciukonienė informavo apie LŠDPS Koordinavimo tarybos (2012-08-27) nutarimus. LŠDPS pirmininkas A. Bružas ir buhalterė V. Voverienė atsakė į komiteto narių klausimus dėl narystės, nario mokesčio ir balso teisės suvažiavime, konsultavo kaip spręsti dėl to kylančias problemas.

 

Vėliau komiteto nariai svarstė klausimus dėl LŠDPS IUĮDC konferencijos datos ir delegatų delegavimo į eilinį Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos VI suvažiavimą, dėl LŠDPS Įstatų projekto papildymo ir pataisų teikimo, dėl LŠDPS pagrindinių krypčių programos (2012-2017 m.) projekto, numatė LŠDPS IUĮDC veiklos gaires.

Nutarta  „ikimokyklinukų“ konferenciją organizuoti 2012 m. spalio 6 d., teikti darbo grupei siūlymus dėl LŠDPS įstatų projekto papildymo ir pataisų, pritarti LŠDPS pagrindinių krypčių programos (2012-2017 m.) projektui.

Apsvarstę siūlymus IUĮDC veiklai, komiteto nariai nutarė skirti prioritetus Visos Lietuvos mokytojų suvažiavime priimtos rezoliucijos dėl ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo ir vaikų ugdymo proceso tobulinimo reikalavimų įgyvendinimui bei susitarimui su Lietuvos ikimokyklinių įstaigų vadovų asociacija.

Taip pat buvo apsvarstyta galimybė ikimokyklinių įstaigų profesinėms organizacijoms jungtis į IUĮDC, o ne į susivienijimus. Kitas posėdis numatytas š.m. lapkričio pabaigoje.