LŠDPS: šakos kolektyvinės sutarties projektą reikia peržiūrėti

2017-02-10

Vasario 9 d. Švietimo ir mokslo, Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų ir profesinių sąjungų atstovai po pertraukos susirinko pasikonsultuoti dėl Lietuvos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projekto.

Posėdžiui vadovavęs Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas informavo, jog ministerija yra gavusi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Finansų ministerijos pastabas, profesinių sąjungų siūlymus, kaip tobulinti šakos kolektyvinės sutarties projektą, dėl kurio pastarąjį kartą sutarta praeitų metų spalio mėn. Be to, pasak jo, ministerija yra pavesta peržiūrėti projektą atsižvelgiant į 17-osios Vyriausybės programos nuostatas.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius pritarė nuomonei, kad sutarties projektą reiktų peržiūrėti ir jį tobulinti, nes „sutartis toli gražu nėra tobula“. Jis taip pat išreiškė nuomonę, jog derybos turinčios vykti tokia tvarka: pirmiausia sutariama dėl tam tikrų dalykų, išreiškiama politinė valia, o tuomet ieškoma tam įgyvendinti reikalingų lėšų. Iki šiol, anot V. Silvanavičiaus, procesas vyko priešingai – sprendimus bandyta pritempti prie finansinės situacijos, t. y. „namas buvo statomas nuo stogo“.

LŠDPS siūlo papildyti sutartį detalizuojant ją konkrečiais dydžiais ir terminais, ko šiuo metų projekte nėra. Pvz., klasės krepšelį įvesti nuo 2018 m. sausio 1 d.; nuo tos pačios datos skirti lėšų didinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus pasiekiant maksimalų dydį ir kita. Taip pat LŠDPS mano, jog šakos kolektyvinę sutartį turi pasirašyt ne ministras, o Ministras Pirmininkas. Visi LŠDPS pasiūlymia – čia.

Kitų švietimo darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų atstovai pasiūlymų projektui neturėjo ir laikėsi nuomonės, jog derybos esa pasibaigusios spalio mėnesį ir dabar jau sutarties nuostatas reiktų sutvirtinti parašais.

Finansų ministerijos atstovės tuo kausimu nebuvo vieningos: viena jų teigė, jog sutartyje praktiškai nėra numatyta nei datų, nei konkrečių skaičių, todėl ją tokią Vyriausybės pusė esą pasirašyti galinti. Bet kokiu atveju, susitikime dalyvavę ministerijų atstovai teigė įgaliojimų derėtis kol kas neturintys.

Susitikime sutarta, kad per vasario mėnesį visos trys ministerijos tarpusavyje susiderins nuostatas dėl pateiktų pastabų ir formuluočių.

Kovo 2 d. numatytas derybinės grupės dėl šakos kolektyvinės sutarties posėdis, kuriame bus balsuojama dėl pritarimo galutinėms sutarties nuostatoms. Tikimasi galutinai suderinti visas suinteresuotų šalių nuomones. Vėliau sutarties projektas bus pateiktas Vyriausybei.

Lietuvos švietimo ir mokslo kolektyvinės sutarties projektas.

LŠDPS inf.