Konkursui „Mano mokytojas“ atsiųsta virš 1000 darbų

2015-07-03

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga rengia respublikinį mokinių piešinių ir meninių tekstų konkursą „Mano mokytojas“.  Idėjos autorė ir organizacinio komiteto pirmininkė – Adelė Kasputienė, LŠDPS Meno, muzikos ir dailės mokyklų mokytojų centro pirmininkė, Vievio meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, mokytoja ekspertė.

Jau baigėsi pirmasis konkurso etapas, per kurį mokiniai iš visos Lietuvos bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo mokyklų organizatoriams siuntė savo darbus. Jų gauta išties daug – virš tūkstančio, didžioji dalis jų – piešiniai, meninių tekstų atsiųsta apie 100. Konkurso dalyviai – mokiniai nuo 7 iki 19 metų, jų darbai suskirstyti į tris amžiaus grupes.

Konkurso tikslas – ugdyti mokinių pagarbą mokytojams ir juos supančiai ugdymo aplinkai, siekti produktyvaus mokinių ir mokytojų bendradarbiavimo, skatinti mokinių gebėjimą stebėti, analizuoti ir kurti; kelti mokytojo ir mokyklos autoritetą, populiarinti mokytojo profesiją.

Minėtu konkursu mokiniai raginami atidžiau pažvelgti į mokytojus ir ugdymo aplinką mokykloje, plėsti mokinių žinias apie mokyklos istoriją ir dabarties aktualijas, skatinti mokytojų, mokinių bei šeimos narių vienas kito pažinimą ir supratimą.

Šiuo metu atliekamas piešinių ir meninių tekstų vertinimas, geriausi darbai bus atrinkti rugpjūčio mėnesį, apie konkurso rezultatus bus informuojami visi dalyviai. Rugsėjo pabaigoje-spalio pradžioje Mokytojų namuose Vilniuje veiks paroda, kurioje bus eksponuojami laureatų piešiniai, o geriausius meninius tekstus jų autoriai perskaitys renginyje Tarptautinės mokytojų dienos proga. Jame taip pat bus iškilmingai apdovanoti konkurso nugalėtojai.

A. Kaspučio nuotr. iš kairės: konkurso organizacinio komiteto pirmininkė Adelė Kapsutienė, vertinimo komisijos nariai Jurgita Navickienė ir Linas Liandzbergis.

Konkurso nuostatai.

Organizatoriai ir vertintojai.