Konfliktas Raseiniuose II

2013-01-08

R._Kasparaviien_1

Parėjusiame „Dialogo“ numeryje pradėjome pasakojimą apie nesantaikos židinį, daugiau kaip metai liepsnojantį Raseinių lopšelyje-darželyje „Liepaitė“. LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas informavo, kad 2012-ųjų spalį Šiaulių apygardos teismo sprendimu atnaujintas ikiteisminis tyrimas dėl trukdymo profsąjungos veiklai, kuris birželį buvo nutrauktas. Susivienijimo pirmininkas bylą ketina papildyti medžiaga, kuri parodo, kad mėginimai paveikti profsąjungos narius ir trukdyti profsąjunginei veiklai „Liepaitėje“ tęsiasi ir toliau.

Bandė ieškoti sutarimo

Praėjusių metų gegužės pradžioje, siekiant surasti dialogą tarp profsąjungos narių bei naujosios administracijos, „Liepaitėje“ surengtas darželio darbuotojų susitikimas su LŠDPS pirmininku dr. Aleksu Bružu, kuriame dalyvavo ir direktorė Aušra Jankauskienė bei pavaduotoja Gina Juškinė. Pirmininkas įvardijo, kad darbuotojai neturėtų bijoti darbdavių dėl galimo atleidimo iš darbo ir priminė, kad keitimasis informacija bei kolegų tarpusavio parama kolektyvą sustiprina, o didžiausia atsakomybė dėl mikroklimato įstaigoje vis tik tenka vadovui.

Darželio darbuotojos atvėrė savo nuoskaudas, o vadovės, demonstravo nuostabą išgirdusios, kad profsąjungos narės turi priekaištų ir yra nepatenkintos jų vadovavimo stiliumi. Visgi abi pusės patvirtino norinčios to paties – gerinti santykius, šalinti įtampą. Tai galėjo būti taikiai išspręsto konflikto pabaiga ir atverti naują pradžią darniam tarpusavio bendradarbiavimui. Bet nesantaikos katilas vėl užvirė…

Kreipėsi per laikraštį

Po poros savaičių nuo aprašytojo susitikimo rajoniniame laikraštyje pasirodė „Kreipimasis“ su lopšelio-darželio „Liepaitė“ darbuotojų parašais, teksto autoriumi pasirašė „Įstaigos taryba“. Tekste pareiškiama: „ griežtai atsiribojame nuo kai kurių veikėjų išpuolių prieš mūsų įstaigos administraciją. reikalaujame iš visų, bandančių sukelti nepasitikėjimą mūsų įstaiga dėl politinių ar asmeninių priežasčių, palikti mūsų kolektyvą ramybėje, leisti spręsti patiems savo problemas “.  Šiam „Kreipimuisi“ pasirodžius spaudoje, LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininkas Vytautas Bulotas sulaukė rašto, kuriame „Liepaitės“ profesinės organizacijos pirmininkė Roma Kasparavičienė ir dar dvi narės tvirtina, kad ,,per vaikų pietų poilsį socialinė pedagogė vaikščiojo pas beveik kiekvieną darbuotoją (ne pas visus) ir reikalavo pasirašyti, tiesiog teigdama darbuotojams, kad jei nepasirašys, tai jos bus prieš darželio valdžią ir direktorę“. Profsąjungos narės rašte teigia bandžiusios išsiaiškinti, kas davė nurodymą rinkti parašus, ir sulaukė socialinės pedagogės atsakymo, kad „direktorė yra Aušra Jankauskienė ir ji besąlygiškai vykdanti direktorės įsakymus, paliepimus“. V. Bulotas kreipėsi į Raseinių policijos komisariatą su prašymu ištirti, ar darbuotojai nebuvo verčiami pasirašyti, įtakojami įstaigos vadovų ar kitų darbuotojų, gavusių vadovų nurodymus? Susivienijimo pirmininką nustebino policijos komisariato nutarimas atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą. „Iš nutarimo matosi, kad apklausta vienintelė direktorė Aušra Jankauskienė, kuri paaiškino, kad „visi darbuotojai, susipažinę su tekstu, pasirašė geranoriškai, nei vienas nebuvo verčiamas pasirašyti“. Ir to užteko, kad policija įsitikintų, jog 50 darbuotojų nebuvo paveikti? Juk kas kitas gali daryti spaudimą darbuotojams, jei ne vadovai?“ – pasipiktinęs kalbėjo V. Bulotas.

Nevengė viešai kalbėti

„Liepaitės“ profesinės sąjungos pirmininkės pavaduotoja, judesio korekcijos pedagogė Romena Drąsutienė nebijojo kritikuoti nei darželio, nei rajono valdžios, drąsiai reiškė savo nuomonę tiek akistatoje su rajono meru, tiek žiniasklaidai. Moteris atvirai yra pripažinusi, kad jai teko Savivaldybėje „ant kilimėlio“ lankytis bei patirti psichologinį spaudimą, klausytis grasinimų. R. Drąsutienė neslėpė, kad darželio darbuotojos jai ne kartą guodėsi, jog įstaigos vadovių yra įkalbinėjamos išstoti iš profesinės sąjungos. Viename rašte R. Drąsutienė liudija: „Bendraudama su kolege, profsąjungos nare, pamačiau, kad ji nerimauja, bijo eiti į darbą. Pasirodo, kad darželio direktorė ir pavaduotoja ugdymui liepia išstoti iš profsąjungos. Prieš tai jau viena buvo išstojusi, žinoma, ne savo noru, kita taip pat buvo kalbinta. Su kolege nuėjome pas direktorę, ji pasakė: „mergaitė kažką ne taip suprato“. O kai apie šį įvykį užklausiau direktorės, dalyvaujant profsąjungos pirmininkui A. Bružui ir korespondentei, išgirdau atsakymą: „persistengei“.

Tiesiog – sutapimas?

2012 m. gegužę Raseinių r. savavaldybės taryba, motyvuodama taupymu, priėmė sprendimą nuo rugsėjo 1 d. panaikinti judesio korekcijos pedagogo etatą rajono darželiuose. Dešimtmetį ikimokyklinėse įstaigose vestos judesio korekcijos pamokėlės pripažintos prabangos dalyku – dabar vaikų kūno kultūra turi rūpintis pačios auklėtojos. Su šiuo Savivaldybės tarybos sprendimu etatų neteko trys rajono pedagogės, tarp jų – Romena Drąsutienė. „Joks čia sutapimas. Tiesiog kalbėjau, ko nereikia, todėl netekau darbo. Manau, kad su manimi buvo susidorota, nes burnojau prieš valdžią“, – po šio įvykio rajono žiniasklaidai savo įtarimus dėstė penkiolikos metų darbo stažą turinti pedagogė, kuri rūpinosi ne tik auklėtinių fizine veikla, bet ir buvo aktyvi darželio renginių, švenčių, išvykų organizatorė. R. Drąsutienė tikėjosi, kad, atsižvelgdama į jos kvalifikaciją bei pedagoginius gabumus, įstaigos administracija pasiūlys auklėtojos etatą. Deja, kitų pareigų nesulaukė. „Liepaitės“ profsąjunga nedavė sutikimo atleisti R. Drąsutienę iš darbo, todėl dabar vyksta teisiniai procesai.

Sumažino etatų

Tą pačią dieną rajono Taryba panaikino ne tik judesio korekcijos pedagogo pareigybę. Nuo 2012-2013 m. m. lopšelyje-darželyje „Liepaitė“ atsisakyta dar keleto etatų. „Liepaitės“ profesinės sąjungos pirmininkė R. Kasperavičienė teigia, kad tai nebuvo derinta su darbuotojų atstovais ir šiandien įstaiga susiduria su problemomis: atsižvelgiant į grupių skaičių, auklėtojų etatų yra per mažai, darbų grafikai sudarinėjami pažeidžiant įstatymų reikalavimus, pažeidžiamos ir darbuotojų teisės. Kasdien, nuo 13 iki 14 val., auklėtojoms buvo paskirtos nekontaktinės valandos metodinei veiklai. Tuo laiku jas vadavo auklėtojų padėjėjos. Tai reiškia, kad mažylių grupė pasilikdavo su viena auklyte, net neturinčia pedagoginio išsilavinimo, nors sveikatos apsaugos ministro įsakyme aiškiai pasakyta, kad „Su vaikais nuo 1 iki 7-erių metų turi dirbti ne mažiau kaip 2 darbuotojai, iš jų – ne mažiau kai 1 pedagogas“. Profsąjungos moterys kreipėsi į darželio vadovybę, kad toks grafikas pažeidžia auklėtojų padėjėjų teises – joms užkraunama per didelė atsakomybė, tačiau į jų pastabas nebuvo sureaguota. „Liepaitės“ profsąjunga apie pažeidimus pranešė Valstybinei darbo inspekcijai (VDI), kuri netrukus apsilankė darželyje, surašė pastebėtus trūkumus, tačiau pagal kompetenciją profsąjungos prašymą persiuntė Sveikatos apsaugos ministerijai. O ši patvirtino, kad darželyje nesilaikoma minėto įstatymo reikalavimo.

Auklėjo darbuotojus

Pasak Raseinių susivienijimo pirmininko V. Buloto, VDI vizitas sukėlė priešišką darželio vadovių reakciją. Kitą dieną per rytinį darbuotojų pasitarimą, vadinamąją „penkminutę“, kuri užtruko beveik pusvalandį, darželio direktorė ir jos pavaduotoja daugiau nei 20 minučių su kolektyvu kalbėjo ne darbiniais klausimais, o aiškino susirinkusioms auklėtojoms, kaip blogai pasielgė profsąjunga, pagalbos ėmusi ieškoti Valstybinėje darbo inspekcijoje, kritikavo profesinės organizacijos veiklą ir pirmininkę R. Kasparavičienę, jai net nedalyvaujant. V. Bulotas teigia gavęs iš darželio darbuotojų „penkminutės“ garso įrašą: „Darbuotojoms aiškinama, kad profsąjungos kreipimasis į VDI turės neigiamų pasekmių jų darbo sąlygoms, o direktorės pavaduotoja G. Juškienė pasako, kad „dabar gyvensim konclageryje, nes yra norinčių…“.

„Ir taip kalba švietimo įstaigos vadovės, tarsi nežinotų, kad kreiptis į VDI ir kitas valstybines institucijas dėl darbo santykių bei sąlygų yra ne tik profsąjungų teisė, bet ir pareiga, ypač kai ko nors nepavyksta išsiaiškinti įstaigos viduje“, – tvirtina R. Kasparavičienė.

Siekia ministerijos dėmesio

Dėl lopšelio-darželio „Liepaitė“ direktorės Aušros Jankauskienės ir direktorės pavaduotojos Ginos Juškinės veiksmų profesinės sąjungos pirmininkė Roma Kasparavičienė raštu kreipėsi į Raseinių r. savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus vedėją Reginą Petreikienę.

LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininko Vytauto Buloto nuomone, šis kreipimasis vargu ar duos naudos. „R. Petreikienė užima ne tik vedėjos pareigas, bet atlieka ir departamento direktoriaus bei administracijos direktoriaus funkcijas, taigi užima tris postus. Toks žmogus negali būti nelojalus rajono valdžiai. Noriu atkreipti Švietimo ir mokslo ministerijos dėmesį – galbūt rajonų švietimo darbuotojai ir švietimo skyriai neturėtų būti pavaldūs savivaldybėms? Tai, kas vyksta „Liepaitėje“, verčia suabejoti darželio direktorės ir jos pavaduotojos kompetencija. Švietimo įstatyme yra įvardinta, kad švietimo darbuotojai turi teisę į psichologiškai saugią aplinką, o ta aplinka jau daugiau kaip metus nesaugi, netgi psichologiškai kenksminga. Aš jau nekalbu apie Darbo kodekso, Profesinių sąjungų įstatymo nepaisymą, nesiskaitymą su darbuotojų atstovais. Net ir po metų vadovavimo direktorė gali pasitikrinti savo kompetencijas Nacionalinėje mokyklų vertinimo agentūroje ir įrodyti, kad dalyvaujant konkurse darželio direktorės pareigoms užimti, giminystės ryšys su rajono meru jokios įtakos konkurso rezultatams neturėjo“, – tikėdamasis sulaukti Švietimo ir mokslo ministerijos reakcijos kalba LŠDPS Raseinių r. susivienijimo pirmininkas V. Bulotas.

Foto: „Liepaitės“ profesinės sąjungos pirmininkės R. Kasparavičienės nuomone, reikalinga svarstyti direktorės A. Jankauskienės ir jos pavaduotojos G. Juškienės atsakomybės klausimą dėl susidariusio neigiamo mikroklimato šioje švietimo įstaigoje.

Kristina Bendžiūtė

LSDPS_logas-tikras