Konferencija Raseinių rajono susivienijime

2019-06-26

alt

Birželio 17 dieną įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Raseinių rajono susivienijimo Konferencija, skirta 3 metų darbo ir veiklos ataskaitai išklausyti, atsakingų grupių veiklai įvertinti. Konferencijoje dalyvavo: Raseinių rajono susivienijimo profesinių organizacijų delegatai, LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas, LŠDPS pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė – Stundžienė, Raseinių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų Komiteto pirmininkas Vytautas Bulotas.

Konferencijos dalyviams patvirtinus darbotvarkę, vedimo reglamentą, Raseinių susivienijimo pirmininkė Lina Stulgienė apibendrino 2016-2019 metų vykdytas veiklos kryptis, įgyvendintus uždavinius, iždininkė Reda Stulgytė pateikė finansinę, Revizijos komisijos pirmininkė Vilma Miklienė – ūkinės ir finansinės veiklos patikrinimo ataskaitas, joms buvo pritarta.

Konferencijoje Andrius Navickas skatino narius aktyviau dalyvauti LŠDPS ir susivienijimo, pirminės organizacijos veiklose, jungtis į bendrai kuriamą vieningos ir stiprios organizacijos strategiją, siūlyti idėjas ir priemones organizacijos tikslams įgyvendinti. Erika Leiputė – Stundžienė konferencijos dalyviams atsakė į teisinius klausimus. Vytautas Bulotas džiaugėsi gausėjančiomis Raseinių rajono susivienijimo profesinėmis organizacijomis, jų narių skaičiumi, pasidalijo bendradarbiavimo su Raseinių rajono savivaldybės administracija lūkesčiais, įgyvendinant konkrečius pedagogų darbo sąlygų gerinimo tikslus.

Konferencijoje organizacijos Įstatuose numatytu balsavimu vyko naujos kadencijos pirmininko, pavaduotojo, Pirmininkų tarybos, Revizijos komisijos rinkimai.

Raseinių rajono susivienijimo išrinkta pirmininkė – Jolita Oržekauskaitė, Raseinių rajono Šiluvos gimnazijos pedagogė.

Pagal LŠDPS Įstatus konferencijoje balsavimu buvo patvirtinti Raseinių rajono susivienijimo Įstatų pakeitimai, aptartos tolesnės susivienijimo, profesinių organizacijų veiklos kryptys, uždaviniai.

Diskusijoje per konferenciją didžiausias švietimo darbuotojų dėmesys buvo etatinio apmokėjimo vykdymas, sunkumai, problemos.

Dėkojame Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos administracijai už galimybę surengti konferenciją įstaigos patalpose.

(Nuotraukoje Jolita Oržekauskaitė)

LŠDPS Raseinių rajono susivienijimo informacija