Tikimasi, kad karjeros specialistai palengvins klasių auklėtojų darbą

2016-04-08

alt

Balandžio 7 d. Seimas priėmė Švietimo įstatymo pataisas, kuriomis nutarta nuo 2017 m. sausio 1 d. įtvirtinti karjeros specialisto pareigybę. Įstatymas priimtas praėjus lygiai pusantrų metų nuo projekto įregistravimo, o jo nuostatos įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja Erika Leiputė-Stundžienė tikisi, jog karjeros specialistai palengvins klasių auklėtojų darbą. „Šiuo  metu klasės auklėtojų krūvis yra gerokai didesnis negu kad jiems už tai mokama. Už vadovavimą klasei paprastai tarifikuojamos vos 2-3 valandos, todėl tikimės, kad minėti specialistai „nuims“ nuo auklėtojų dalį krūvio“, – komentuoja pavaduotoja.

Priimtame įstatyme numatyta, kad karjeros specialistas bus asmuo, teikiantis profesinio informavimo ir konsultavimo, ugdymo karjerai paslaugas, jis padės asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros specialistai šias paslaugas teiks bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo ir kitose švietimo įstaigose, aukštosiose mokyklose, profesinio orientavimo centruose ir kitose institucijose. Jie turės palaikyti ryšius su darbdaviais, konsultuoti profesinio mokymo įstaigų mokinius ir aukštųjų mokyklų studentus dėl darbo galimybių pagal įgyjamą kvalifikaciją, dalyvauti vykdant baigusių profesinio mokymo ir studijų programos asmenų karjeros stebėseną.

Karjeros specialistui keliamus išsilavinimo ir (ar) profesinių žinių reikalavimus nustatys švietimo ir mokslo ministras, suderinęs su socialinės apsaugos ir darbo bei ūkio ministrais.

LŠDPS inf.