Kaip išskaitomas nario mokestis?

2016-05-04

lesos

 

Kaip išskaitomas nario mokestis? Ar gali būti išskaitoma iš autorinių sutarčių?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo 10 str. 6 p. “Jeigu yra profesinės sąjungos nario prašymas, darbdavys privalokiekvieną mėnesį išskaičiuoti iš profsąjungos nario darbo užmokesčio nustatyto dydžio nario mokestį ir pervesti jį į profesinės sąjungos sąskaitą“.

DK 186 str. įtvirtina darbo užmokesčio sąvoką. Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo sutartį. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius, bet kokiu būdu tiesiogiai darbdavio išmokamus darbuotojui už jo atliktą darbą.

Dėl išskaitymo nuo autorinės sutarties. Pagal autorinę sutartį viena šalis (autorius ar jo teisių turėtojas) perduoda arba suteikia autorių turtines teises į literatūros, mokslo ar meno kūrinį arba įsipareigoja sukurti sutartyje nurodytą kūrinį ir perduoti ar suteikti autorių turtines teises į jį kitai šaliai (teisių perėmėjui ar licenciatui), o kita šalis įsipareigoja naudoti kūrinį arba pradėti juo naudotis sutartyje nustatytomis sąlygomis ir sumokėti nustatytą autorinį atlyginimą, jeigu sutartyje nenustatyta kitaip. Tai nėra darbo sutartis ir nesukuria darbinių santykių, todėl iš pajamų, gautų pagal autorinę sutartį nėra išskaitomas narystės mokestis.

Rašomas prašymas  įstaigos vadovui, kuriame nurodoma išskaičiuoti iš atlyginimo tam tikrą procentą ir sąskaitos numerį, į kurią turi būti pervedamos išskaičiuotos lėšos.