Kaišiadorių ŠDPS pirmininkų posėdis

2011-07-08

kaisiadoriu_posedis_2011_birzelis1

Liepos 4 d. įvyko pirmasis naujosios kadencijos Kaišiadorių r. ŠDPS pirmininkų tarybos posėdis. Jame buvo apsvarstyta visa eilė aktualių organizacijai klausimų. Šių metų birželio 23 d. Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje buvo įsteigta švietimo darbuotojų profesinė sąjunga, kuri pareiškė norą būti įregistruota mūsų organizacijoje. Šios pirminės organizacijos pirmininku išrinktas matematikos mokytojas Algis Svetaka. Pirmininkų taryba vienbalsiai nutarė priimti į Kaišiadorių r. ŠDPS įskaitą Kaišiadorių jaunimo ir suagusiųjų mokyklos pirminę profsąjunginę organizaciją.

Po to įvyko Kaišiadorių r. ŠDPS pirmininko pavaduotojo rinkimai rinkimai. Pavaduotoja buvo išrinkta Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijos profsąjungos pirmininkė Natalija Rudauskienė.

Kaišiadorių r. ŠDPS pirmininkas Vytautas Silvanavičius pristatė organizacijos pagrindinių veiklos krypčių naujosios kadencijos laikotarpiui projektą. Diskusijų metu išsamiai aptarus ir patikslinus projekto nuostatus buvo patvirtintos Kaišiadorių r. ŠDPS pagrindinės veiklos kryptys 2011 – 2014 m. Vėliau buvo apsvarstyta ir patvirtinta pašalpų skyrimo tvarka ir kiti aktualūs profsąjungiečiams klausimai.

20110623280

Kaišiadorių jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (nuotr.)

 

Kaišiadorių r. ŠDPS pagrindinės veiklos kryptys 2011-2014m.

1.      Socialinė partnerystė su Kaišiadorių Savivaldybe ir Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos Kaišiadorių skyriumi:
1.1 dėl Trišalės Švietimo tarybos veiklos atnaujinimo;
1.2 dėl Trišalio susitarimo dėl socialinio bendradarbiavimo tarp Kaišiadorių r. savivaldybės, mokyklų vadovų asociacijos ir profesinių sąjungų atnaujinimo;
1.3 dėl Kaišiadorių savivaldybės skolos švietimo įstaigoms grąžinimo;
1.4 dėl savivaldybės lėšų skiriamų švietimo įstaigoms biudžeto projekto bei MK 6% lėšų perskirstymo principų nustatymo;
1.5 dėl etatų, finansuojamų iš MK ir savivaldybės lėšų, skaičiaus bei normatyvų nustatymo;
1.6 dėl tarnybinio ir tarifinio koeficiento švietimo darbuotojams nustatymo;
1.7 dėl priedų ir priemokų skyrimo švietimo įstaigoje;
1.8 dėl apmokėjimo už papildomus darbus rajoniniuose ir šalies renginiuose;
1.9 dėl darbo krūvio mokytojams skirstymo švietimo įstaigose tvarkos;
1.10 dėl leidimo dirbti virš 36 val. Kaišiadorių r. savivaldybės švietimo įstaigose;
1.11 dėl atlyginimo didinimo aptarnaujančiam personalui;
1.12 dėl darbuotojų aprūpinimo darbo priemonėmis (kanceliarinėmis prekėmis ir pan.);
1.13 dėl kolektyvinių darbo sutarčių sudarymo rajono švietimo įstaigose;
1.14 dėl bendradarbiavimo steigiant naujas pirmines profsąjungines organizacijas švietimo įstaigose.

 1. Aktyvus dalyvavimas LŠDPS bei LŠDPS Pietvakarių regiono susivienijimo veikloje.
 2. Bendradarbiavimas su kita rajone veikiančia švietimo darbuotojus atstovaujančia profesine sąjunga- Kaišiadorių r. ŠDPSS.
 3. Pirminių profesinių organizacijų veiklos (gerosios darbo patirties) sklaida, profsąjunginio aktyvo mokymai.
 4. Juridinis profesinės sąjungos narių švietimas.
 5. Profsąjunginės veiklos aktyvinimas ir naujų narių pritraukimas pirminėse profesinėse organizacijose.
 6. Pirminių profsąjunginių organizacijų plėtra Kaišiadorių r. švietimo įstaigose.
 7. LŠDPS, LŠDPS Pietvakarių regiono susivienijimo ir Kaišiadorių r. ŠDPS veiklos pristatymas švietimo įstaigų profesinėse organizacijose ir rajoninėje spaudoje.
 8. Reguliariai rengti informaciją apie Kaišiadorių r. ŠDPS veiklą LŠDPS tinklapyje (adresas: www.lsdps.lt).
 9. Kaišiadorių r. ŠDPS įstatų koregavimas.

  Priimta 2011-07-04 Kaišiadorių r. ŠDPS pirmininkų tarybos posėdyje. Prot. Nr. 1.

2011 m. liepos 4 d. KŠDPS pirmininkų tarybos posėdžio

Darbotvarkė

1.     Dėl Jaunimo ir suaugusiųjų mokyklos pirminės profesinės organizacijos įregistravimo Kaišiadorių r. ŠDPS įskaitoje.

2.     Dėl Kaišiadorių r. ŠDPS pirmininko pavaduotojo rinkimo.

3.     Dėl Kaišiadorių r. ŠDPS veiklos krypčių patvirtinimo.

4.     Dėl Kaišiadorių r. ŠDPS rajoninių lėšų skyrimo pašalpoms tvarkos patvirtinimo.

5.     Dėl Kaišiadorių r. ŠDPS lėšų skyrimo.

6.     Kiti klausimai

Kaišiadorių r. ŠDPS informacija

LSDPS_logas-tikras