GAUSIAI SUSIRINKUSIAME LŠDPS SUSIRINKIME – ĮŽVALGOS ŠVIETIMO BENDRUOMENEI SVARBIAIS KLAUSIMAIS

2021-01-27

Sausio 21 dieną Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirminių organizacijų pirmininkai ir pavaduotojai gausiai rinkosi į  nuotolinį LŠDPS susirinkimą aptarti LŠDPS ir visai švietimo bendruomenei svarbius ir opius klausimus, susijusius tiek su karantino bei epidemijos iššauktais iššūkiais, tiek  su pačios organizacijos tolimesniais planais.

Susirinkimo pradžioje žodis buvo suteiktas svečiui  – LR Seimo nariui Tomui Bičiūnui. Buvęs LŠDPS narys ir mokytojas iš Kėdainių pasidalino savo įžvalgomis, pristatė artimiausius darbus Seime bei  paragino kuo daugiau bendradarbiauti siekiant įgyvendinti švietimo bendruomenei svarbius tikslus. ,,Jaučiuosi čia ne svetys, o LŠDPS  bei  visos švietimo bendruomenės Seimo narys, toje pačioje valtyje sėdintis. Bendradarbiaukime ir palaikykime ryšį, išnaudokite mano kaip švietimo atstovo Seime galimybes – esant reikalui kreipkitės į mane dėl pasiūlymų ir iniciatyvų Seimui mums visiems rūpimais švietimo klausimais‘‘, – kalbėjo T. Bičiūnas. 

,,Jaučiuosi čia ne svetys, o LŠDPS  bei  visos švietimo bendruomenės Seimo narys.”

Seimo narys T. Bičiūnas

LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas pristatė Švietimo ministerijos planus organizuoti darbo grupes dėl  etatinio mokytojų darbo apmokėjimo bei švietimo pagalbos.

Ši valdžia prižadėjo peržiūrėti etatinio mokytojų darbo apmokėjimo  modelį iš esmės. Todėl pirmininkas paprašė susirinkusiųjų dar kartą pasidalinti patirtimi bei įžvalgomis dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo.

,,Etatas turi būti susietas su kontaktinėmis valandomis.”

Susirinkę vieningai pritarė nuomonei, jog etatas turi būti susietas su kontaktinėmis valandomis. Dėl etatų skirstymo Lietuvoje situacija yra labai skirtinga. Didžiausia problema, jog  vieniems mokytojams mokyklų vadovai duoda neadekvatų procentą  valandų bendruomenei, kitur bandoma visus darbus įtraukti į privalomas 102 valandas bendruomenei, taip pat nuolat girdime ir apie nesąžiningą etatų paskirstymą, piktnaudžiavimą, protegavimą.

Mokytojus labai papiktino ir skirtingas apmokėjimas skirtingose savivaldybėse už neįprastas darbo sąlygas karantino metu, vienur skiriant skirtingo dydžio priemokas, o kitur išvis neskiriant. Pirmininkas priminė, jog dėl šios priežasties buvo nusiųstas raštas Vyriausybei, kuriame prašoma nustatyti bendras rekomendacijas ir vieningus kriterijus dėl priemokų mokėjimų už sunkesnes darbo sąlygas ir padidėjusį darbų mastą.

Apibendrinus  diskusiją dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo pirmininkas akcentavo, jog profesinės sąjungos pozicija išlieka tokia pati: etatą sieti su kontaktinėmis valandomis ir esant 18  kontaktinių valandų jau turi būti  etatas, turi būti mažesnis mokinių skaičius klasėse, etatinio mokytojų apmokėjimo sistema turi būtų visiems vienodai ir aiškiai reglamentuota, jog nereikėtų atskirai derėtis.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija taip pat organizuoja darbo grupę dėl švietimo pagalbos, profsąjungos atstovai jau dalyvavo daugybėje diskusijų, vykusių  Seimo švietimo komitete.

,,Šiandieninė situacija yra tokia, jog buvo norėta drastiškai pridėti darbo valandų specialiesiems pedagogams plačiąja prasme, tuo tarpu atlyginimas realiai nepakiltų, o dar ir sumažėtų.”

Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė Dalia Gudienė pristatė susidariusią situaciją ir  iškilusias problemas  dėl švietimo pagalbos. Švietimo ministerija, besiruošdama įtraukiajam ugdymui (vaikai su dideliais ir labai dideliais poreikiais integruojami į bendrojo ugdymo mokyklas,  panaikinant dalį  specialių mokyklų), pradėjo organizuoti nuotolines konsultacijas, kuriose dalyvavo ir profesinės sąjungos atstovai. Švietimo ministerija prognozuoja, kad išaugs specialiųjų pedagogų poreikis. Todėl jų stygių kompensuotų spec. pedagogams padidinant  darbo valandas iki 36 valandų  (t.y. apie 56, 5%), bet atlyginimas didėtų tik 10-15%. Po LRS Švietimo ir mokslo posėdžio, kuriame dalyvavo D. Gudienė, teisininkė E.Leiputė-Stundžienė ir LŠDPS pirmininkas A.Navickas, sprendimo dėl padidėjusių darbo  valandų ir atlyginimo didinimo tik 10-15% priėmimas grąžintas į ŠMSM darbo grupę. ŠMSM sudarytoje grupėje dėl įtraukiojo ugdymo dalyvaus teisininkė E. Leiputė Stundžienė bei D. Gudienė.

 ,,Šiandieninė situacija yra tokia, jog buvo norėta drastiškai pridėti darbo valandų specialiesiems pedagogams plačiąja prasme, tuo tarpu atlyginimas realiai nepakiltų, o dar ir sumažėtų. Tikimės, jog  atlyginimas didės adekvačiai padidinus darbo  valandas, kitu atveju bus pažeidžiami visi teisės principai dėl proporcingumo, teisėtumo“, – kalbėjo D. Gudienė.

Panevėžio specialiųjų pedagogų profesinės organizacijos pirmininkė D.Gudienė

Pirmininkas A. Navickas priminė, jog mūsų profesinė sąjunga įstojo į  Respublikinę jungtinę profesinę sąjungą praeitais metais, kuri kartu su kitais  keturiais nacionaliniais centrais 2020 m. spalio 16 d. vieneriems metams su Vyriausybe pasirašė nacionalinę kolektyvinę sutartį, galiojančią ir mūsų profesinės sąjungos nariams, bei pristatė tolimesnius  šio nacionalinio centro planus.

Taip pat vyko diskusija dėl pedagogų skiepijimo. Mokytojų nuomonė buvo aiški šiuo klausimu, kad prieš grįžtant į kontaktinį darbą turi būti sudaryta galimybė pasiskiepyti, bet prievartos negali būti.

,,Prieš grįžtant į kontaktinį darbą turi būti sudaryta galimybė pasiskiepyti, bet prievartos negali būti.“

Susirinkimo pabaigoje pirmininkas pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa ir išsamiai aptartais aktualiais klausimais bei pakvietė toliau aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti . „Turime nuotolinę galimybę susiburti visiems kartu iš visų Lietuvos vietų  ir aptarti mums visiems svarbius klausimus, kada tik  bus poreikis. Vis dėlto laukiame, kada  ateis tas laikas, kai galima bus bendrauti gyvai. Bet kuriuo atveju  aktyvus bendravimas ir diskutavimas svarbiais mums klausimais  suteikia aiškumo visiems mums“, – susirinkimo pabaigoje kalbėjo A. Navickas.

andrius navickas

LŠDPS pirmininkas A. Navickas 

LŠDPS informacija