G. Steponavičius priėmė profsąjungų atstovus

2012-02-13

centras_DSC_0997

2012 m. vasario 13 d. Švietimo ministro G. Steponavičiaus iniciatyva įvyko susitikimas su profresinių sąjungų atstovais. Ministeriją atstovavo ministras G. Steponavičius, viceministras V. Bacys, kiti atsakingi ministerijos atstovai. Profesines sąjungas atstovavo į LŠSDPS Centrą įeinančių profesinių sąjungų atstovai: A. Bružas, J. Voloskevičienė, A. Kindurienė, A. Navickas, I. Pagrandienė, LPS Sandrauga atstovės.

LŠPS ir Žemaitijos regiono poziciją atstovavo R. Turonis.

Susitikimą pradėjęs ministras pabrėžė: „Gyvename realybėje kuri nėra optimistinė. Mažėja vaikų mokyklose, ekonominė situacija taip pat nėra gera. Dabar jaučiasi antroji krizės banga. Aš kaip ministras Vyriausybėje balsavau prieš 4% mažinimą švietimo reikmėms, kurio sąskaita bus didinamos pensijos. Tačiau realybė tokia“.

„Šiuo metu reikalingi greiti sprendimai uždelstoms problemoms spręsti. Noriu pažymėti, jog su profsąjungomis radome sprendimus daugeliu klausimų. Profsąjungų iniciatyva su mokytojų atstovais dabar derinami daugelis dalykų, tinklo planai, daugelis klausimų mokyklose. Su profsąjungų pritarimu įvedėme naują vadovų atrankos formą, kad dingtų švogerizmo reiškiniai mokyklose, direktoriais dirbtų tik tos srities profesionalai.“- kalbėjo ministras.

Vėliau G. Steponavičiaus aptarė problemos švietime vietos savivaldoje.

A.Bružas pastebėjo, jog, nors iniciatoriai ir neatėjo,  žmonės susirinko dėl streikų. LŠDPS pirmininkas pabrėžė, kad MK, kaip švietimo finansavimo būdas,  yra „išsisėmęs“  ir reikia ieškoti kitų sprendimų.

Šio susitikimo išvakarėse E. Jesinas išplatino pareiškimą, kuriame teigiama esą streikų organizatoriai nežada dirbti darbo grupėse ir reikalauja dvišalių derybų su ministerija.

Į R. Turonio prašymus dėl dvišalių derybų tarp profsąjungų ir ministerijos, švietimo ministras patvirtino, kad pozicija nebus keičiama. G. Steponavičiaus teigimu, darbo kodeksas tokių derybų galimybę eliminuoja, nes ministerija įstatymiškai nėra darbdavys.

„Jurgelevičius šiuo klausimu kelis kartus vaikščiojo į ministeriją, kalbėjomės. Tačiau niekas nesikeis. Jei jis vėl ateis, priimsime. Jei žemaitijos regiono atstovai ateis ir juos priimsime“, – kalbėjo švietimo ministras.

Po neilgos diskusijos, kurioje dalyvavo Centro ir ŠMM atstovai, ministras G. Steponavičius dėl streikuose pareikštų reikalavimų fiksavo šias nuostatas:

Dėl krūvio 18 kontaktinių valandų. G.S. – kadangi tai susiję su MK metodika, iki kovo 1 dienos pradėti ieškoti sprendimų kompleksiškai išplėstinėje darbo grupėje, įtraukiant visas suinteresuotas profsąjungas.

Dėl mokytojų atestacijos. G. S. – kovo 1 dienos pradėti ieškoti sprendimų Švietimo komitete prie Trišalės tarybos ( Nauja atestacijos tvarka iki šiol negalioja, pažymėjo ministras)

Dėl savivaldybių, kuriose MK metodika kelia problemas. G.S. – per kelias savaites surinkti „jautriausių“ savivaldybių atstovus ir pakvietus suinteresuotas puses rasti sprendimo būdus.

 

G. Steponavičius pritarė A. Bružo papildomam siūlymui „pakelti“ anksčiau dirbusių darbo grupių rastus sprendimus, kuriuos ministras patvirtino kažkodėl neįvertinęs principinių nuostatų, rastų tarp profsąjungų ir vadovų organizacijų.

LSDPS_logas-tikras

centras_DSC_0962

 

centras_DSC_1013

centras_DSC_1028

Stepon_Bacys_DSC_1024