Ekstremali šalies situacija patvirtino seniai žinomą tiesą – medikai ir mokytojai svarbiausi

2020-04-10

alt

Kovo šešioliktą dieną šalyje paskelbus karantiną ir prasidėjus mokinių atostogoms, mokytojai kibo į darbus – pradėjo ruoštis nuotoliniam mokymui. Per dvi savaites išklausyta dešimtys seminarų, paruošta daugybė virtualių pamokų, pergalvoti nauji pamokų scenarijai. Paaiškėjo, kad kavinės, grožio salonai, netgi šalių sienos gali užsidaryti, o pamokos vaikams turi vykti – tai buvo aišku visiems.

Praėjus savaitei mokantis nuotoliniu būdu mokytojams iškilo naujų iššūkių, kurie balandžio 9 dieną buvo aptarti LŠDPS Prezidiumo posėdyje. Pirmiausia buvo aptariama problema, susidariusi dėl ikimokyklinio ugdymo pedagogų darbo tvarkos. Jiems Lietuvos savivaldybių asociacija pateikė rekomendaciją dėl sustabdyto realaus darbo įstaigose išeiti kasmetinių atostogų. LŠDPS Prezidiumo nariai išsakė nuomonę, kad darbuotojai gali eiti atostogauti tik abiejų šalių sutarimu. Darbuotojui nesutikus, darbdavys negali versti imti „koroninių atostogų“.

Ne ką mažiau rezonansinis klausimas, girdimas šiuo metu, yra mokslo metų nutraukimo ir egzaminų vykdymo galimybės. Prezidiumo nariai pritarė ŠMSM nutarimui brandos egzaminus vykdyti nuo birželio 22 dienos (jeigu situacija šalyje dėl koronaviruso nesikeis), sudarant saugias darbo sąlygas mokiniams ir mokytojams. Ugdymo proceso siūloma nenutraukti. Manoma, kad mokytojai ir mokiniai yra pakankamai gerai pasiruošę dirbti nuotoliniu būdu.

Dar vienas opus klausimas – lietuvių kalbos įskaita abiturientams, kurią ŠMSM nurodė vykdyti nuotoliniu būdu. Manoma, kad šiuo įtemptu laiku ji yra perteklinė, sukurianti papildomą stresą abiturientams. Žinant, kad įskaitos tekstą mokinys pasirašo iš anksto ir jį išmoksta atmintinai, laikant ją nuotoliniu būdu dėl techninių galimybių atsiranda variantų, kaip ją tiesiog perskaityti. Buvo atkreiptas dėmesys, kad įskaita neturi jokių svertinių galių, todėl būtų prasminga jos atsisakyti. Tačiau ŠMSM ignoruoja lituanistų bendruomenės ir moksleivių atstovų nuomonę. Posėdyje aptarti ir DK (Darbo kodekso) pakeitimai. Prieita prie išvados, jog kol kas jie mokytojams nėra labai aktualūs. Taip pat paraginta, kad LŠDPS organizacijos nariai aktyviai viešintų ir aiškintų savo bendruomenėse galimybę pervesti GPM (gyventojų pajamų mokestį) profesinės sąjungos susivienijimams ir taip jas paremti.

LŠDPS šiuo sudėtingu visai šaliai ir švietimo bendruomenei laikotarpiu stebi kylančias problemas ir reikalui esant pasirengusi jas spręsti.

 

(nuotraukoje LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas)

 

LŠDPS informacija