DNR PLANAS: AR PINIGAI ŠVIETIMUI SKIRSTOMI SKAIDRIAI IR EFEKTYVIAI? (Kreiptasi į Premjerą dėl DNR plano įgyvendinimo skaidrumo)

2020-07-24

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei visuomenininkais kreipėsi į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Saulių Skvernelį bei Finansų Ministeriją dėl ateities ekonomikos DNR plano Lietuvai veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos bei galimos korupcijos rizikos ją įgyvendinant.

Kreipimosi rašte abejojama, ar DNR plano Lietuvai įgyvendinimo procesas yra skaidrus ir teisėtas: nėra teikiamas atnaujintas 2020 m. valstybės biudžetas, nevyksta jokia valstybės pajamų ir išlaidų parlamentinė kontrolė, o į DNR plano rengimą ir įgyvendinimą nėra įtraukiami nepriklausomi ekspertai, profesinės sąjungos bei nevyriausybinės organizacijos. Taip pat prašoma užtikrinti tokias galimybes, jog visuomenė galėtų susipažinti su jai aktualia informacija, t. y. kaip yra vykdomas 6.3 mlrd. eurų investicijų valdymas, skirstymas ir kontrolė.

(Visą kreipimosi raštą galima skaityti čia)

Primename, jog prieš du mėnesius, gegužės 25 d., Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis bei visuomenininkais pasirašė viešą kreipimąsi dėl skuboto ir neskaidraus Finansų ministerijos parengto Ateities ekonomikos DNR plano (Lietuvos ekonomikos atsigavimui po Covid-19 skirtų priemonių plano) ir siekė, jog didesnė dalis numatomų išlaidų būtų investicijos į žmogiškąjį kapitalą, o ne infrastruktūrą.

Nepaisant to, birželio 10 d. Vyriausybė patvirtino Ateities ekonomikos DNR planą, o liepos 8 d. – to plano veiksmų ir projektų įgyvendinimo tvarkos aprašą: ministerijoms pavesta rengti veiksmų įgyvendinimo koncepcijas ir jas teikti svarstyti Investicijų komitetui. Ministerijų atstovai atrinko socialinius ir ekonominius partnerius savo nuožiūra, ir jokia profesinė sąjunga nebuvo pakviesta dalyvauti Investicinio komiteto ir pakomitečių veikloje .

Atkreiptinas dėmesys, jog šiuo metu socialiniai partneriai yra pakviesti aptarti tik dėl 1.3 mlrd. iš 6.3 mlrd. eurų paskirstymo. Apie 30 proc. šios sumos bus skirta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) projektams. Kadangi dalyvauti šio komiteto veikloje ir atestuoti švietimo projektus pakviesti tik darbdavių ir kai kurių nevyriausybinių organizacijų atstovai, bet ne švietimo darbuotojus atstovaujančios profesinės sąjungos, kyla abejonių, ar pinigai švietimui bus skirstomi skaidriai ir naudojami efektyviai.

(Su investiciniame komitete svarstomais veiksmais ir projektais galima susipažinti čia)

LŠDPS informacija