Dėl MK metodikos nepaisymo mokyklos negavo ženklios sumos pinigų

2014-02-05

Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikoje, galiojančioje nuo 2012 rugsėjo 1 d., 1 priedo 14 punkte nustatyta, kad specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių sutartiniai koeficientai didinami 35 proc., išskyrus mokinius, turinčius kalbos ir komunikacijos sutrikimų – kalbėjimo, fonetinių, sklandaus kalbėjimo bei balso sutrikimų (pagal mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių klasifikatorių, kodai 2310, 2311, 2312, 2313). Tad mokiniams, turintiems kalbos – fonologinių sutrikimų, pagal Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką koeficientai turėtų būti didinami. Deja, šiuo klausimu su ministerija bendros kalbos rasti nepavyko.

Dar 2012 m. spalio 11 d. LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centras tuo klausimu kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrą G. Steponavičių ir gavo viceministro V. Bacio atsakymą, kuriame teigiama, kad MK 35 proc. didinamas tada, kai mokiniams yra pritaikoma ugdymo programa, o mokiniams, turintiems fonologinių kalbos sutrikimų, ugdymo programa nėra pritaikoma.

Apie šią problemą kalbėta ir 2013 m. sausio mėn. susitikime su LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininke Audrone Pitrėniene bei 2013 m. kovo 6 d. švietimo ir mokslo ministro įsakymu sudarytos darbo grupės dėl MK metodikos tobulinimo posėdžiuose.

2013 spalio 24 d. įvykusiame susitikime su švietimo ir mokslo ministru D. Pavalkiu taip pat buvo užduotas klausimas, kodėl neveikia metodikos 1 priedo 14 punktas? Susitikime dalyvavęs ministerijos Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo departamento direktorius Saulius Zybartas pažadėjo šia problema pasidomėti. Po kelių dienų ministrui išsiuntėme paklausimą raštu.

2013 lapkričio 18 d. gavome viceministrės E. Tamošiūnaitės atsakymą, jog Vyriausybės 2013 rugpjūčio 28 d. nutarimu mokiniams, turintiems fonologinių kalbos sutrikimų, MK 35 proc. nedidinamas. Ar per klaidą, ar sąmoningai nutylėta, kad šis nutarimas turėjo įsigalioti tik šių metų sausio 1 d. 

Todėl 2013 gruodžio 1 d. raštu priminėme ministrui, jog šis nutarimas įsigalios tik nuo 2014 m., o mus domina, kodėl numatytos lėšos nebuvo skiriamos nuo 2012 rugsėjo 1 d. ir kada jos bus kompensuotos.

Gruodžio 20 d. gautame viceministrės G. Krasauskienės atsakyme vėl buvo rašoma, jog 35 proc. mokinio krepšelyje yra siejami su didesniais specialiaisiais ugdymosi poreikiais, kuriems reikalinga ne tik švietimo pagalba, bet ir didesni ištekliai. Tačiau Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodikos 1 priedo 14 punktas teigia ką kita.

Nesulaukę jokio realaus dialogo iš ministerijos gruodžio 23 d. raštu informavome Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos pirmininkę dr. Ramutę Mečkauskienę, jog mokyklos negavo ženklios sumos lėšų, nes fonologinių sutrikimų turintys mokiniai sudaro didžiąją dalį visų specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių.

Rima Juškienė
LŠDPS Pagalbos mokiniui specialistų centro pirmininkė