Dėkoja už palaikymą ir tęsia streiką

2018-12-10

Streikuojantys mokytojai dėkoja visiems už išreikštą palaikymą protesto akcijoje „Paskutinis skambutis“ ir tęsia streiką. Penktąją streiko savaitę į jį įsijungia vis daugiau ugdymo įstaigų (sąrašas pridedamas).

Derybų pradžios tebelaukia ir mokytojai Švietimo ir mokslo ministerijoje. Streiką paskelbusios Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) pirmininkas Andrius Navickas sako, kad jeigu nebus atsižvelgiama į reikalavimus, mokytojai neatsitrauks, o prie streiko jungsis vis daugiau mokyklų.

„Jeigu valdžiai reikia tiek daug laiko, kad mus išgirstų, mes jo suteiksim. Jei ji nori iš mūsų ir mūsų šeimų pavogti Kalėdas, mes jas paaukosim. Tik vis labiau neaišku, kam tokia valdžia atstovauja. Panašu, kad tikrai ne mums“, – sako A. Navickas.

LŠDPS streiką pradėjo lapkričio 12 d., iš viso per keturias savaites įsijungė 123, o šią savaitę pradeda dar 29 naujos švietimo įstaigos.

LŠDPS reikalauja kolektyvinėje sutartyje įtvirtinti aiškius ir konkrečius mokytojų etatinio darbo apmokėjimo modelio principus: kad etatą sudarytų 36 valandos, iš kurių ne daugiau kaip 18 valandų yra kontaktinės, kad etatas galėtų būti dalinamas tik išlaikant tą pačią kontaktinių ir nekontaktinių valandų proporciją, kad valandos etatui būtų skaičiuojamos ne metams, o savaitei. Taip pat LŠDPS reikalauja kolektyvinėje sutartyje susitarti dėl pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programos, kurioje būtų nurodytos konkrečios datos ir dydžiai. 20 proc. atlyginimus reikalaujam kelti kuo greičiau.

Be to, LŠDPS reikalauja kolektyvinėje sutartyje susitarti dėl ne mažiau kaip šešių nekontaktinių valandų ikimokyklinių ir priešmokyklinių įstaigų pedagogų etate. Paskutinis reikalavimas – sutartyje įsipareigoti mažinti vaikų skaičių grupėse ir mokinių skaičių klasėse, nurodant konkrečius skaičius ir terminus.

LŠDPS informacija