Derybos dėl šakos kolektyvinės sutarties tęsiamos

2016-03-13

alt

Kovo 9 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje (ŠMM) įvyko derybinis posėdis dėl šakos kolektyvinės sutarties. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai jame atstovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius.

Tai pirmasis derybininkų susitikimas po grįžimo į derybas nutraukus streiką. Tiesa, kol streikuojančios profesinės sąjungos derėjosi su Vyriausybe dėl streiko nutraukimo, posėdžiai ministerijoje toliau vyko su Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“ ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimu. Pastarosios organizacijos per keturis mėnesius susitarė dėl šakos kolektyvinės sutarties mokslo ir studijų srities bei baigiamųjų nuostatų.

Posėdžio pradžioje pakeistas derybų reglamentas, nes per derybų pertrauką susijungė Lietuvos mokytojų ir Krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinės sąjungos. Todėl nuo šiol abiem derybų pusėms atstovaus po septynis derybininkus.

Toliau abi pusės nutarė svarstyti tuos punktus, dėl kurių nepavyko susitarti pirmame darybų etape. Beveik valandą diskutuota dėl preambulės sąvokų, kam bus taikoma kolektyvinė sutartis: švietimo ar pedagoginiams darbuotojams. ŠMM atstovai atkakliai norėjo laikytis siauresnės – pedagoginių darbuotojų sąvokos, tačiau galiausiai nusileido profesinėms sąjungoms, kurios teigė atstovaujančios ne vien pedagogams.

Ministerijos derybininkai taip pat bandė profesinėms sąjungoms primesti įsipareigojimus įgyvendinti Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslus, smulkiai detalizuojant, kokių moksleivių ir studentų mokymosi rezultatų būtų siekiama. Galiausiai nutarta to nedaryti ir palikti bendrą formuluotę, jog šalys sutaria, kad įgyvendinamos Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos tikslus ir siekdamos geresnės ugdymo ir mokymo kokybės, telkia pedagogų bendruomenę švietimo pažangos darbams.

Kalbant apie klasės krepšelio įvedimą, ŠMM Švietimo ekonomikos skyriaus vedėja, laikinai einanti Ekonomikos departamento direktoriaus funkcijas Kristina Markelienė pasiūlė į sutarties projektą nerašyti, kad ši metodika įvedama nuo 2017 m. sausio 1 d., nes esą yra abejotina, ar tam bus skirta papildomų lėšų. Profsąjungų atstovai su tuo nesutiko, todėl klausimas balsavimui neteiktas, o į protokolą įrašyta atskiroji ŠMM derybininkės nuomonė.

Svarstant pedagogų atlyginimų kėlimo klausimą, diskutuota dėl bene kiekvieno žodžio. Susitarta dėl tokių formuluočių: Didinti pedagoginių darbuotojų (išskyrus vadovus, pavaduotojus, ugdymą organizuojančių skyrių vadovus) minimalius tarnybinių atlyginimų koeficientus pasiekiant vidutinį dydį nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Nuo 2017 m. sausio 1 d. koeficientai didinami iki maksimalaus dydžio tam skiriant papildomų lėšų.

V. Silvanavičius pasiūlė prisiminti garsiąsias ŠMM parengtas gaires dėl atlyginimų didinimo, kur nuo 2017 m. buvo siūlytas 7 proc. padidinimas, nes dabartinės formuluotės reiškia tik maždaug 3,5 proc. kilimą. Tačiau posėdžio pirmininkė viceministrė Genoveita Krasauskienė priminė, jog kovo 4 d. Premjero, ministrės ir keturių profesinių sąjungų pasirašytame susitarime minimas atlyginimų „šakučių“ panaikinimas nuo 2017 m. sausio 1 d., todėl nuo jo nukrypti nevalia.

Po pertraukos daugiausiai laiko skirta diskusijoms dėl uždraudimo mokyklų vadovams turėti pedagoginių valandų. Galiausiai suformuluotas toks punktas: Per tris mėnesius nuo kolektyvinės sutarties įsigaliojimo datos inicijuoti teisinę nuostatą, draudžiančią mokyklų vadovams sulygti dėl papildomų pedagoginių valandų toje pačioje įstaigoje. Esant tokiai būtinybei, derinti su darbuotojų atstovais. Tačiau iškilus daug prieštaravimų, balsavimas dėl jo atidėtas.

Kitas posėdis numatytas kovo 31 d., 10.30 val.

„Bevertis susitikimas, – po posėdžio sakė LŠDPS derybininkas. – Labai daug laiko sugaišta dėl sąvokų, formuluočių redagavimo, netgi tų, dėl kurių buvo susitarta anksčiau. Be to, ŠMM pateikė papildomų perteklinių punktų, kurie nurašomi iš kitų jau priimtų dokumentų (pvz., Valstybinės švietimo 2013-2022 metų strategijos), dėl kurių vyksta begalinės diskusijos, kol galiausiai jų atsisakoma. Šitaip vilkinant derybas, iš viso neaišku, kada jos baigsis. O atlyginimų pakėlimas apie 3,5 proc. nuo šių metų rugsėjo 1 d. – nedžiugina. Panašų 3 proc. tarifinių koeficientų didėjimą jau turėjom šiemet nuo sausio 1 d., ar daug kas juo džiaugiasi?“, – komentavo LŠDPS pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius.

Primename, kad Vyriausybė Švietimo ir mokslo ministeriją vesti derybas su profesinės sąjungomis dėl Lietuvos švietimo šakos kolektyvinės sutarties parengimo įgaliojo 2015 m. balandžio 8 d. nutarimu.

Kartu su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga darbuotojams derybose atstovauja Lietuvos profesine sąjunga „Sandrauga“, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas, Lietuvos švietimo profesinė sąjunga, Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga, Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga ir Švietimo ir mokslo profesinė sąjunga „Solidarumas“.

Ankstesni derybiniai susitikimai:

2015 m. apkričio 5 d. posėdis;

2015 m. spalio 15 d. posėdis;

2015 m. rugsėjo 24 d. posėdis;

2015 m. rugsėjo 8 d. posėdis;

2015 m. rugpjūčio 18 d. posėdis;

2015 m. liepos 7 d. posėdis.