Darbo grupė dėl mokinių teisių ir pareigų suderinimo tęs darbą

2012-04-20

min4

Š.m. balandžio 19 d. LŠDPS atstovai LŠDPS VK teisininkė Ž. Jurevičiūtė ir pirmininkas A. Bružas dalyvavo trečiajame darbo grupės „Dėl tėvų, mokinių ir mokytojų teisių ir pareigų santykio suderinimo“. Švietimo ir mokslo ministerijos nuomone, šis posėdis turėjo būti paskutinis, kuriame būtų galutinai suformuluoti darbo grupės siūlymai Švietimo ir mokslo ministrui.

Tačiau darbo grupės nariams išsiuntus ministerijos specialistų parengtą siūlymų projektą, paaiškėjo, kad didžioji dalis pasiūlymų siejasi būtent su naujos idėjos įgyvendinimo – teisininko etato steigimu Ugdymo plėtotės centre. Teisininkas specializuotųsi teisinio konsultavimo mokyklai ir mokytojams klausimuose, susijusiuose su mokytojo teisėtu/neteisėtu elgesiu konfliktinėse situacijose su mokiniais/tėvais, mokyklos galimybėmis bylinėtis dėl kilusio konflikto, išskyrus darbo kodekse reglamentuojamus santykius.

Paaiškėjo, kad iš siūlymų buvo beveik eliminuoti klausimai dėl kurių ši darbo grupė ir susirinko – mokinių drausmė, tėvų atsakomybės didinimas, mokytojo galimybės teisėtai veikti konfliktinėse situacijose, kitaip tariant pedagoginio poveikio priemonės. Taigi, kaip pabrėžė daugelis susirinkusiųjų į posėdį, suformuluoti siūlymai jau tapo nukreipti į pasekmių, o ne priežasčių gydymą.

Dar  vienas ministerijos teiktas siūlymas – iš Mokinio krepšelio lėšų vykdyti tikslinį finansavimą prevencinių programų vykdymui. Šiam pasiūlymui profesinės sąjungos ryžtingai pasipriešino, pabrėždamos, kad reikia rasti kitų finansavimo šaltinių, o ne ieškoti jau ir taip kiaurame Mokinio krepšelyje.

Posėdžio dalyviai išsiskirstė nutarę, jog būtina tęsti diskusijas, ieškoti sprendimų mokinių, mokytojų ir tėvų teisių ir pareigų subalansavimui, todėl darbo grupė darbą tęsia.

LSDPS_logas-tikras