Centro pareiškimas

2012-03-01

LSDPS_logas-tikras

Lietuvos švietimo sistemos darbuotojų profesinių sąjungų centro (LŠSDPSC)  pareiškimas   dėl vykusio įspėjamojo streiko ir galimų kitų streikų

Vasario 21 dieną Lietuvoje vyko Lietuvos švietimo profesinės sąjungos (LŠPS) ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) padalinio – Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimo organizuoti įspėjamieji mokytojų streikai. Savivaldybių duomenimis streikavo apie vieną šeštadalį, tai yra kiek daugiau nei  200 šalies švietimo įstaigų.

Mokytojų interesai reikalauja kuo platesnio profsąjungų dalyvavimo tokiose akcijose, tačiau   LŠSDPS centre susivienijusios profsąjungos dalyvavo negausiai. Taip atsitiko dėl objektyvių priežasčių.

Streikų iniciatoriai ne visa padarė, kad mokytojų valios reiškimas būtų visuotinis, – jie nepasinaudojo galimybe įtraukti į streikus didžiausią dalį švietimo įstaigų, kuriose veikia LŠSDPS centro profesinių sąjungų organizacijos. Streikuose galėjo, bet nedalyvavo mažiausiai 300 švietimo įstaigų, kuriose veikia LŠSDPSC organizacijos.

Apgailestaujame, jog protesto akcijų organizatoriai nuo pat pradžių pabrėžtinai nepaisė solidaraus veikimo principo:

1. Apie visas planuojamas protesto akcijas LŠSDPS centro organizacijos sužinojo tik iš spaudos.

2. Giluminiai streikų motyvacijos klausimai, keliami reikalavimai, terminai, streikų organizavimo strategija, kiti solidaraus veikimo klausimai su LŠSDPS centro profsąjungomis nebuvo aptarti

3. 2011 m.  gruodžio  6 dieną vyko mokytojų  mitingas prie Švietimo ir mokslo ministerijos. Tenka pažymėti, jog šioje akcijoje gausiausiai dalyvavo LŠSDPS centro profsąjungoms priklausantys mokytojai. nors  akcijos iniciatoriai į mitingą jų ir nebuvo kvietę.

4. Iniciatoriai ignoravo LŠSDPS centre esančias profsąjungas ir streikų organizavimo procese. LŠPS pirmininkas Audrius Jurgelevičius, kviestas pristatyti streikų organizavimo aktualijų į  LŠDPS Šiaurės rytų Lietuvos susivienijimo posėdį Panevėžyje, neatvyko. LŠDPS Žemaitijos regioninio susivienijimo pirmininkas Eugenijus  Jesinas buvo informuotas apie LŠDPS prezidiumo 2012 m. vasario 2 d. darbotvarkę, pagal kurią jis buvo numatytas streikų organizavimo klausimams pristatyti. Tačiau  E. Jesinas šiame posėdyje nedalyvavo.

5.  LŠSDPS centro atstovų dalyvavimo buvo šalinamasi ir rengiant spaudos konferencijas.

6. LŠSDPS centre esančios profsąjungos kelis kartus bandė įsilieti į streikų organizavimo procesą, – LŠDPS padalinys, veikiantis Šiaurės rytų Lietuvoje, bandė tai daryti savo iniciatyva. Tačiau dėl nekonstruktyvios organizatorių laikysenos masinis  LŠSDPS centrui priklausančių narių ir kitų mokytojų dalyvavimas protesto akcijose tapo problematiškas. Centras turėjo apsiriboti tik logistinės pagalbos teikimu streikuoti nutarusioms savo organizacijoms.

Manydami, jog mokytojų labui visos profesinės sąjungos turi veikti solidariai, ateityje pavienių protesto akcijų organizatorius raginame paisyti konstruktyvaus bendradarbiavimo principo.

LŠSDPS centro profsąjungos:

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – A. Bružas

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga – J. Voloskevičienė

Lietuvos  krikščioniškoji švietimo darbuotojų profesinė sąjunga – A. Kindurienė

Lietuvos profesinė sąjunga “Sandrauga” – K. Juknis