Būtina užbaigti pradėtus darbus

2012-06-06

Bruzas-gera-spaudos_konf

Birželio 4 dieną įvyko Lietuvos švietimo ir mokslo ministro G. Steponavičiaus ir Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininko A. Bružo susitikimas. Ministerijos vadovo iniciatyva įvykusio susitikimo metu aptarta nemaža problemų. Prieta prie bendros išvados: pradėtus bendrus darbus reikėtų užbaigti iki vasaros atostogų. Darbo grupė, rengianti švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, yra pasiūliusi gana daug jo  pataisų. Reikėtų kuo skubiau dėl jų apsispręsti: kurias priimti, o dėl kurių dar būtina diskutuoti. Prisimintina,  kad darbo aprašas visai neseniai buvo keistas, – padaryta pataisų pedagogų ir švietimo įstaigų darbuotojų naudai. Apie tai byloja net 29 aprašo punktai, dėl kurių įgyvendinimo darbdavys privalės tartis su darbuotojų atstovais.

Nemažiau svarbūs ir mokinio krepšelio metodikos pakeitimai. Darbo grupė prie jų dirba, bet tempai lėtoki. Visai nesenai padaryta pakeitimų siekiant pagerinti mokyklų finansavimą, tačiau  MK dar reikėtų tobulinti.

Ministerijai ir profsąjungoms derėtų dėti daugiau pastangų, kad suvažiavimo rezoliucija dėl mokinių mažėjimo ugdymo institucijose ir jiems skirtų finansų panaudojimo būtų išspręsta švietimo darbuotojų naudai. Šiuo atveju būtina aktyviau padirbėti ir su Finansų ministerija, jei to prireiktų, panaudojant ir spaudimo priemonių.

Pageidauta, kad ir Švietimo ir mokslo ministerijos atsakingieji darbuotojai, darbą grupėse organizuotų tikslingai siekdami konkrečių rezultatų.

Ministras patikino LŠDPS vadovą, kad Vilniaus katalikiškos mokyklos „Versmė“, (kurioje, kaip žinoma, yra daugiau nei penktadalis specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų) finansinės problemos bus išspręstos.

LSDPS_logas-tikras