Augančios kaišiadoriškių profsąjungos metai – gana sėkmingi

2014-01-03

Kaišiadorių rajono švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (KŠDPS) eiliniame pirmininkų tarybos posėdyje buvo apžvelgti pagrindiniai 2013 m. nuveikti darbai, iškilusios problemos, narystės dinamika, apsvarstyti kiti svarbūs organizacijai klausimai.

KŠDPS pirmininkas Vytautas Silvanavičius pasidžiaugė sėkmingai pasibaigusiais teisminiais ginčais tarp Kaišiadorių kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus J. Žižliausko ir mokytojo S. Jankausko. „LŠDPS advokatai eilinį kartą pademonstravo savo profesionalumą – Lietuvos Aukščiausiasis teismas pripažino, kad S. Jankauskas iš darbo buvo atleistas neteisėtai, grąžino į darbą ir priteisė iš darbdavio keliolikos tūkstančių litų kompensaciją už priverstinę pravaikštą bei delspinigius. Po tokio teismo sprendimo bus keliamas klausimas dėl šio direktoriaus veiksmų įvertinimo bei padarytos finansinės žalos šiai įstaigai atlyginimo“, – teigė KŠDPS vadovas, pridūręs, jog šioje įstaigoje yra didelių vadybos problemų.

Kitam profesinės sąjungos nariui A. Jankauskui drastiškai sumažinus darbo krūvį naujais mokslo metais buvo kreiptasi į darbo ginčų komisiją prie Valstybinės darbo inspekcijos. Šis konfliktas irgi baigėsi sėkmingai darbuotojui – pasirašyta taikos sutartis, pagal kurią nuo sausio 1 d. A. Jankauskui atstatomas pageidaujamas darbo krūvis.

V. Silvanavičius taip pat priminė, kad 2013 m. pavasarį daug rūpesčių turėjo Kaišiadorių meno mokyklos profsąjunginė organizacija. Savivaldybės administracija rengėsi ženkliai (apie 20 proc.) sumažinti bendrą finansuojamų valandų skaičių. „Tik dėl šios organizacijos aktyvo ryžtingų veiksmų bendradarbiaujant su rajono politikais pavyko „atkovoti“ 100 valandų (5,5 pedagoginės normos)“, – džiaugėsi pirmininkas.

2013 m. itin intensyviai buvo veikiama Kaišiadorių rajono trišalėje švietimo taryboje, kurioje KŠDPS atstovauja N. Rudauskienė ir V. Silvanavičius. „Daug rūpesčių kėlė ūkio lėšų skyrimo švietimo įstaigoms tvarkos keitimas. Profesinės sąjungos nepritarė savivaldybės administracijos užmojui „sutaupyti milijoną“ švietimo srityje. Buvo planuojama iš galiojusios tvarkos aprašo išbraukti mokytojams skiriamas lėšas kanceliarinėms prekėms įsigyti (po 65 litus vienai pedagoginei normai), mažinti švietimo įstaigose aptarnaujančio personalo etatų skaičių (apie 60 etatų), uždaryti du mokyklų bendrabučius ir pan. Šiuo klausimu intensyvios derybos vyko  net šešiuose trišalės tarybos posėdžiuose“, – prisiminė V. Silvanavičius. Pastangos nenuėjo veltui: lėšos mokytojams kanceliarinėms prekėms įsigyti ir toliau bus skiriamos, uždarytas tik vienas bendrabutis, aptarnaujančio personalo skaičius rajone sumažės tik 8 etatais. Be šio klausimo  trišalėje taryboje daug diskusijų kėlė ir mokinio krepšelio 6 proc. lėšų perskirstymas.

Vėliau Daiva Pilkienė ir Rimanta Vaitkevičienė pasidalijo įspūdžiais iš LŠDPS surengto seminaro „Socialinis dialogas švietimo sistemoje“, kuris įvyko rugpjūčio mėnesį Molėtuose. V. Silvanavičius pristatė naujojo švietimo darbuotojų darbo apmokėjimo aprašo projektą, aptarė Švietimo ir mokslo ministerijos siūlomus naujus punktus, kurie nėra palankūs mokytojams.

Posėdžio pabaigoje tradiciškai buvo aptariamas klausimas dėl iškylančių problemų pirminėse organizacijose ir narystės plėtros. Pirmininkas informavo, kad nors mokinių rajone nuolat mažėjant mokytojų taip pat atsisakoma, tačiau organizacijos narių daugėja. 2013 metais KŠDPS narių padaugėjo daugiau kaip 20, nežiūrint to, kad nemaža dalis pensinio amžiaus profesinės sąjungos narių išėjo iš darbo. „Po profesinių sąjungų skilimo Kaišiadorių rajone LŠDPS sudėtyje likusios organizacijos narystė per penkerius metus išaugo daugiau nei dvigubai“, – narystės dinamiką apibendrino pirmininkas. KŠDPS sudėtį per tą laiką papildė trys naujos pirminės organizacijos: Kaišiadorių meno mokyklos, Suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos, Kūno kultūros ir sporto centro.

KŠDPS informacija