Auga Vilkaviškio susivienijimas

2015-05-15

Gegužės 14 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Vilkaviškio rajono susivienijimo pirmininkų tarybos posėdis. Pirmu klausimu buvo svarstomas Vilkaviškio r. Kybartų „Saulės“ progimnazijos pirminės organizacijos priėmimas į susivienijimą.  Vienbalsiai balsavus „už“ progimnazijos profsąjungos pirmininkei chemijos-biologijos mokytojai Janinai Abraitienei susivienijimo pirmininkas Romualdas Ramanauskas įteikė prisiminimo dovanėlę (nuotr.).

Kitu klausimu apibendrinti pasiūlymai ir pretenzijos savivaldybės administracijai, kurie bus teikiami  rajono merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir Švietimo skyriaus vedėjai. Vėliau buvo aptartos problemos, su kuriomis mokytojai susiduria mokyklose pamokose bei kitoje veikloje.

LŠDPS Vilkaviškio susivienijimo inf.