Atvirų durų diena Vilniuje

2011-01-05

Untitled-1

Lapkričio 16 d. įvyko Vilniaus miesto profesinių sąjungų susivienijimo surengta atvirų durų diena. Joje ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų profesinių sąjungų atstovai išklausė kelių pranešimų, diskutavo. Daugiausiai klausimų ir pastabų, suprantama, teko Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo departamento direktoriui Gintarui Alfonsui Petroniui.

Susitikimą pradėjo LŠDPS susivienijimo pirmininkas Gintaras Skapas, renginio dalyvius pasveikino LŠDPS pirmininkas Aleksas Bružas. Jis ragino vilniečius bendrai veikti savivaldybės lygmeniu, nes ne visas problemas galima išspręsti įstaigose, ypač tai liečia ikimokyklines įstaigas. „Vilniuje yra apie 125 darželiai, – kalbėjo A.Bružas, – jeigu bent trečdalis solidarizuotųsi, būtų daug lengviau spręsti finansines problemas“.

Toliau naują ikimokyklinio ugdymo finansavimo modelį pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė. Klausytojams daug klausimų sukėlė nuo 2011 metų įvedamas ikimokyklinuko krepšelis, tačiau sostinės savavaldybės Švietimo departamento direktorius mero ir visos miesto tarybos vardu susirinkusiuosius patikino, jog įvedus ikimokyklinio ugdymo krepšelį Vilniaus miestas tikrai nenukentės. Atvirkščiai, esą būtų nelaimė, jeigu tos dalykas nebūtų padarytas.

 

Valdininko teigimu, skola visose ugdymo įstaigose Vilniuje siekia 49 mln. litų, daugiausiai tai įsiskolinimai už komunalinius patarnavimus. Paklaustas, kodėl šias skolas turi dengti darbuotojai, G.A.Petronis kaltę suvertė įstaigų vadovams: „visi švietimo ugdymo įstaigų vadovai turi sąmatas metams sausio mėn. Ir tik nuo jų ūkiškumo priklauso, kaip įstaiga išsivers“.  Anot jo, jau prieš pusantrų metų darželių vadovai žinojo, kad ateina prasti laikai. Vieni pradėjo dirbti taupymo režimu jau tada: mažinti etatų ir pan., kiti – tik šį birželį. Štai pastarieji ir susiduria su problemomis, o savivaldybė tokiems, deja, niekuo padėti negalinti: „metų pradžioje nustatomi asignavimai metams ir jie nedidėja, nes įplaukų nedaugėja į miesto biudžetą, o šis negali būti deficitinis“.
Lopšelio-darželio „Gilužis“ atstovė klausė, kaip su nenumatytais atvejais,  kuriems įstaigos biudžete nėra skirta lėšų, pavyzdžiui, pavadavimai, išeitinės išmokos ir pan. Darbuotojai verčiami dirbti už dyką, nes vadovams nėra iš kur paimti lėšų. Iš kitos pusės, taupo ir tėvai: jeigu dirba pamainomis, neveda vaiko į darželį kasdien, be to, vaikai dažnai serga. „Mes nesame gamykla, mes auginame vaikus“, – sakė ji.

G.A.Petronis pripažino, jog situacija nėra gera. Iš dalies dar ir dėl to, jog ne visuose darželiuose vyksta normali informacijos sklaida. Jis teigė pasirengęs atvykti į kiekvieną darželį ir diskutuoti apie kiekvieną atvejį atskirai.
Antra vertus, pažymėjo departamento direktorius, Vilniaus miesto taryba padidino tėvų mokestį ikimokyklinėms įstaigoms. Čia, jo manymu, gali būti tas rezervas, iš kurio iki  naujų metų turėtų užtekti lėšų algoms. Jis paragino profesines sąjungas dalyvauti rengiat šių lėšų panaudojimo aprašus. Be to, valdininkas pastebėjo, jog yra ne viena dešimtis ir tokių darželių, kurių vadovai, susikačiavę pinigus mato, jog galės pakelti auklėtojų atlyginimų koeficientus.
Į G.Skapo klausimą, kiek konkrečiai sutaupyta švietimo įstaigose Vilniaus mieste, jis negalėjo atsakyti, tai bus esą aišku, kai baigsis susitikimai su darželių vadovais. Tačiau viena G.A.Petronis galėjo pasakyti tvirtai, kad 5 proc. nuo mokinio krepšelio lėšų, kuriuos savivaldybės turi teisę perskirstyti, Vilniuje ir bus perskirstytos toms įstaigoms, kurioms neužtenka pinigų iš MK. O taip atsitiko, pasak valdininko, dėl to, kad sostinėje nutrūko mokyklų tinklo pertvarkos procesas ir visame mieste „blogai komplektuojamos klasės“.

Valdininkas pakvietė profsąjungos atstovus dalyvauti kiekvieną antradienį Švietimo departamente vykstančiuose pasitarimuose finansiniais klausimais. „Netvarkos Vilniaus mieste yra kol kas daugiau nei tvarkos“, – reziumavo jis. 
Kitas pranešėjas – Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis patarėjas Alvydas Puodžiukas susirinkusiuosius supažindino su Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektu. Pasak jo, dar yra daug diskutuotinų klausimų, diskusijos vyksta Seime, nors šiuo metu tempai kiek ir sulėtėję.