Atsakymai į suvažiavimo rezoliucijas

2012-06-05

smm1a

Vyriausybės pavedimu ŠMM suformavo atsakymus į Lietuvos mokytojų suvažiavimo rezoliucijas dėl mokinių mažėjimo ugdymo institucijose ir jiems skirtų finansų panaudojimo, dėl mokyklų finansavimo tvarkos, dėl ikimokyklinių įstaigų darbuotojų darbo ir vaikų ugdymo proceso tobulinimo, dėl moksleivių nedrausmingo elgesio ir poveikio priemonių, dėl specialiosios pedagpginės pagalbos, dėl neformalaus švietimo.

 

ATSAKYMAS Nr.1

ATSAKYMAS Nr.2

ATSAKYMAS Nr.3

ATSAKYMAS Nr.4

ATSAKYMAS Nr.5

LSDPS_logas-tikras