Zarasuose mokslo metai prasideda spalio 1 d.

2016-09-20

alt

Iš atostogų grįžę mokytojai sužinojo, kad rugsėjo nebus. Visiems žinomoj pasakoj, kai  našlaitei reikėjo viduržiemy priskinti žibučių, prie vieno laužo susirinkę dvylika mėnesių padėjo vargšei mergaitei, ir per vieną naktį atėjo balandis. Realybė vis labiau tampa panaši į pasaką.

Pasirodo, liepos 1 d. susirinkę Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariai nutarė, kad neformalusis ugdymas rajono mokyklose prasidės ne rugsėjo 1 d., kaip įprasta, bet spalio1 d. Dabar, stebint nuostabius rugsėjo orus lieka tik dėkoti visagaliams tarybos nariams už pratęstą vasarą ir atostogas.

Bet kalbant rimtai, toks mokyklų steigėjo sprendimas, apie kurį sužinota vos prieš kelias dienas iki prasidedant mokslo metams, šokiravo. Ką daryti su mokiniais, kurie klausia, kada jau vyks būrelis? Ką daryti su Rugsėjo 1-osios švente, su renginiais, kurie numatyti jau rugsėjį ar spalio pradžioje, juk nespėsim pasiruošti, – kalbėjo mokytojai. Aišku, vaikų mokytojas neatstums ir dirbs kaip dirbo, tik – nemokamai. Tačiau kur nukeliaus už rugsėjį sutaupyti pinigai? Auksinėms šakutėms, o gal savivaldybės administracijos direktoriaus automobilio remontui? 

Toks savivaldybės elgesys, kai norima atimti pinigus iš vaikų, mokytojų ar kitų silpnesnių socialinių grupių, nieko jau ir nebestebina, o sprendimo priėmimo metodas tik patvirtina blogus kėslus.

Sprendimas nebuvo suderintas nei su mokinių, nei mokytojų ar tėvų atstovais. Jokios diskusijos neorganizuotos su tais, kurių interesus tai palies. Todėl, nesulaukę jokių Zarasų mero Nikolajaus Gusevo (beje, pats  buvęs mokytojas) iniciatyvų, mokytojai patys iniciavo diskusiją šiuo klausimu.

Rugsėjo 5 d. kreipėmės į merą su pareiškimu, kad mokytojai nesutinka su minėtu sprendimu prašydami paaiškinti, kodėl buvo nustatyta tokia mokslo metų pradžios data. Meras, pasiteisinęs įtempta darbotvarke, nerado laiko tiesiogiai pasikalbėti su  Zarasų rajono mokyklų mokytojais. Tačiau rugsėjo 12 d. susitikime dalyvavo Zarasų rajono  savivaldybės tarybos narė Daiva Kelečienė, Zarasų rajono  mero pavaduotojas Arnoldas Abramavičius, Zarasų rajono švietimo ir kultūros skyriaus vyr. specialistės, tiesa, net dvi.

Mokytojai pradėjo sprendimo (jau priimto Taryboje) svarstymą, pateikdami aibę iškilusių klausimų. Pirmas iš jų:  kodėl šis susitikimas vyksta jau priėmus sprendimą, o ne prieš jį, kaip reikalauja sveika nuovoka ir mokinių bei mokytojų poreikiai? Prašė pateikti argumentuotą, duomenimis grįstą analizę apie mokykloje vykdomų neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programose dalyvaujančių vaikų skaičių, programų įvairovę, laiką ir būtinybę nustatyti kitą NVŠ programų vykdymo pradžią ir trukmę. Į tai vyr. specialistė Vida Markevičienė atsakė, kad remtasi kalbomis, gandais ir nuojautomis.

„Ąžuolo“ gimnazijos mokytojas Gražvydas Gasparavičius argumentavo, kad Zarasų mokyklų mokiniai šiuo sprendimu diskriminuojami paliekant jiems mažiau laiko pasirengti rajoniniams, respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, olimpiadoms. Jis paklausė savivaldybės atstovų, kam geriau, kas iš to turi kokios nors realios naudos, kai mokslo  metai prasideda nuo spalio 1 d.? Į tai A. Abramavičius trumpai atsakė – visiems, nes mokiniams lieka daugiau atostogų (?!). Kyla klausimas, kodėl savivaldybės taryba nepagalvojo, ką rugsėjo mėn. mokyklose dirbs atsakingi už neformalųjį švietimą administracijos atstovai, švietimo skyriaus specialistai, kuruojantys šią sritį? Juk mokykloje šis darbas prasidės tik spalio 1 d. Tada vienu mėnesiu darbo sumažėtų ir Švietimo ir mokslo ministerijos atskiriems padaliniams, departamentams.

Paklausus, kodėl sprendimas nebuvo suderintas su mokyklų bendruomenėmis, savivaldybės atstovai teisinosi, kad visi sprendimų projektai yra skelbiami jų tinklalapyje ir niekam nesiunčiami, net sprendimus priimantiems savivaldybės tarybos nariams.

Kai mokytojai argumentavo, kad  tiesiog kvaila ir naivu tikėtis, kad visi mokytojai, kurių darbo organizavimui ir kokybei savivaldybės sprendimai daro tiesioginę įtaką, turi sekti savivaldybės tarybos darbotvarkes, V. Markevičienė prisipažino, kad informacija buvo išsiųsta mokyklų vadovams. Šie kažkodėl tapo išskirtiniais, nes jiems, kitaip nei mokytojams, nereikia sekti informacijos savivaldybės tinklalapyje.

Diskusijai tęsiantis išaiškėjo, kad Pauliaus Širvio progimnazijos direktorė Aldona Navickienė ir „Santarvės“ pradinės mokyklos direktorė Valerija Palivoda savivaldybę informavo, kad šių mokyklų mokytojus tenkina tokia tvarka. Susitikime dalyvavę minėtų mokyklų mokytojai apstulbo: „Niekas mūsų net neklausė“, – tvirtino jie. Įdomu, kieno interesams atstovauja šių mokyklų direktorės: mokinių, mokytojų? O gal tai tiesiog sovietmečio paveldas, pasireiškiantis noru įtikti valdžiai ir „neužkliūti“.

Šiame susitikime dalyvavęs Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojas Andrius Navickas savivaldybės atstovų paklausė, ar šis sprendimas jiems atrodo taisytinas? Visi dalyvavusieji mokytojai ir savivaldybės atstovai pritarė tam, kad mokslo metų pradžia ir neformaliajame ugdyme turėtų  būti rugsėjo 1 d. Nuskambėjo ir pažadas kuo greičiau inicijuoti šio prasto, jokiais argumentais nepagrįsto Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimo pataisas.

Mes, mokytojai, pamatėme, kad Zarasų rajono savivaldybės tarybos nariai ir savivaldybės administracija puikiai sugeba sukurti pasakas apie žibutes, našlaites ir podukras… Bet vis dar tikime, kad išmintingi valdžios žmonės sugebės sugrąžinti visus mėnesius, skirtus mokinių ugdymui, į mokslo metus.

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo pirmininkė Eglė Naprienė