Zarasiečiai pasipriešino bandymui maitinimą mokyklose perduoti į privačias rankas

2012-04-28

Zarasu_bendruomene

Netikėtas mokyklų vadovams, mokyklų bendruomenėms Zarasų savivaldybės tarybos projektas dėl ugdymo įstaigų ir bendrojo lavinimo mokyklų valgyklų privatizavimo iššaukė bendruomenių pasipriešinimą. Projektas buvo parengtas skubotai, neaiškiai,  be jokio finansinio pagrindimo, nesitariant su mokyklų bendruomenėmis. Mokyklų tarybos raštiškai kreipėsi į  savivaldybės Merą, administracijos direktorių bei LR seimo narį A. Dumbravą, argumentuotai prašydamos neprivatizuoti mokyklų valgyklų pagal tokį neparuoštą ir neapsvarstytą projektą.

Su tuo pačiu prašymu į rajono valdžią  raštu kreipėsi ir rajono mokyklų direktoriai, prašydami paaiškinti numatomos mokinių maitinimo tvarkos pasikeitimus. Mokinių tėvai sirinko 214 miesto mokyklų bendruomenės mokinių tėvų  parašų, reikalaujančių atšaukti mokinių maitinimo tvarkos keitimo projektą.

 

2012 m. balandžio 26 d. 18.30 val. į visuotinį trijų miesto mokyklų bendruomenių susirinkimą buvo pakviestas rajono meras Arnoldas Abramavičius, mero pavaduotoja Stasė Goštautienė,  administracijos direktorius Vytautas Sekonas ir visi Zarasų savivaldybės tarybos nariai. Pilnoje Zarasų „Santarvės“ pradinės mokyklos salėje diskusijai apie projektą su bendruomene atvyko valdančiųjų Darbo partijos atstovas Taryboje Rimvydas Podolskis, opozicinės Socialdemokratų partijos atstovai – Daiva Kelečienė ir Rolandas Urniežius.

R. Podolskis  susirinkusius bendruomenės narius patikino, kad jau kitą dieną įvyksiančiame Savivaldybės tarybos posėdyje mokinių maitinimo tvarkos pasikeitimo klausimas nebus svarstomas. Po to dar apie valandą vyko bendruomenės ir trijų savivaldybės tarybos  narių diskusija mokyklų valgyklų privatizavimo, kuriai jie aiškiai nepritarė,  ir kitais bendruomenei rūpimais klausimais.

2012 m. balandžio 27 d. Savivaldybės tarybos posėdyje mokyklų valgyklų privatizavimo klausimas buvo atidėtas.

LSDPS_logas-tikras