Zarasų, Visagino ir Ignalinos susivienijimų pirmininkų tarybos išplėstinis posėdis

2011-10-28

Ignalinos_Zarasu_22

Spalio 26 d. Zarasuose vyko Zarasų, Visagino ir Ignalinos susivienijimų pirmininkų tarybos išplėstinis posėdis. Buvo aptarta susivienijimų veikla, vizijos, tikslai, strategijos kūrimas. LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininkas A. Navickas supažindino su Zarasų „Ąžuolo” gimnazijos išleistu lankstinuku, kuriame atsispindi  ir gimnazijos profesinės organizacijos veikla. Buvo nutarta, kad ir kitų mokyklų profesinės organizacijos sieks, kad pristatant mokyklą būtų akcentuojama  jų veikla,nes rajono mokyklose  profesinių organizacijų veikla labai  aktyvi.

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pirmininko pavaduotoja R. Morozovienė pristatė darbo grupės, sudarytos Zarasų rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012-2015 metų bendrajam planui parengti, veiklą. Kilo įvairių minčių dėl darbo grupės sudėties. Profesinės sąjungos nariai mano, kad tokioje grupėje turėtų būti daugiau specialistų tiesiogiai dirbančių su vaikais, o ne su finansais ar ūkine veikla. Nutarta, jog susipažinęs su darbo grupės parengtu projektu, LŠDPS Zarasų rajono susivienijimas teiks savo siūlymus.

 

Susivienijimo pirmininko pavaduotoja J. Miškinytė pristatė naująjį  Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą, kuris patvirtintas LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1315. Šis klausimas šiai dienai yra ypač aktualus profesinėms sąjungoms kadangi minėtame apraše yra numatyta labai daug įpareigojimų darbdaviams derinti sprendimus su darbuotojų atstovais. Ignalinos susivienijimo pirmininkė L.Dronišinec  pasakojo apie kylusius nesklandumus įgyvendinant šias įstatymo nuostatas.Zarasų susivienijimo mokyklų pirmininkai  dalijosi jau turima didesne patirtimi. Nutarta, kad profesinės organizacijos mokyklose drąsiau naudosis šiame apraše suteikta derinimo teise, aktyviau bendradarbiaus tarpusavyje.

Ignalinos_Zarasu_11

Posėdyje taip pat buvo nutarta lapkričio 22 d.  Zarasuose organizuoti susitikimą su LR Švietimo ir mokslo viceministru V. Baciu ir aptarti aktualias švietimo problemas.

Profesinės sąjungos narė G. Trukanienė pasidalino įspūdžiais apie P.Širvio mokykloje veikiantį elektroninį dienyną. Ji įvardijo elektroninio dienyno privalumus ir   vis dar pasitaikančius trūkumus. Profesinė sąjunga nutarė pritarti elektroninio dienyno diegimui rajono mokyklose, jei bus tarifikuojama  1 valanda už atsirandantį papildomą darbą ir mokytojai bus aprūpinti kompiuteriais  su internetine prieiga.

Dusetų K. Būgos profesinės sąjungos pirmininko pavaduotoja J. Kondrošovienė pasiūlė  organizuoti profesinės sąjungos nariams edukacinę kelionę. Buvo nutarta mokslo metų pabaigoje organizuoti kelionę į Lenkiją.

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras