Zarasų susivienijimas rengiasi protesto mitingui

2012-05-21

LŠDPS  Zarasų rajono susivienijimas, matydamas viso rajono bendruomenės nepasitenkinimą jau priimtais ir dar rengiamais Zarasų rajono tarybos sprendimais, organizuos pilietiškumo pamoką. Nebe normalu tampa, kai Zarasų rajono tarybos projektuose atsiranda noras iš vaikų maitinimui skirtų lėšų kompensuotis mokyklų išlaidas už vandenį ir elektrą. Belieka laukti, kad skaitikliai bus statomi prie kiekvieno tualeto, ir vaikas atlikęs gamtinius reikalus, su skaitiklio parodymais turės bėgti į buhalteriją ir susimokėti, ar gale mėnesio gaus sąskaitą už mokyklos šildymą ir turės pranešti tėvams.

Nebenormalu tampa, kai  vaikų tėvai, nepatenkinti nesaugia vaikų kelione į mokyklą ir namo, patys priversti už savo lėšas vežti vaikus į mokyklą.  6-10 m. vaikus leisti važiuoti maršrutiniu autobusu, kurio dar ir laukti reikia po 3 val. ne tik,  rizikinga, bet gaila vaiko, kuris tuo metu jau turėtų būti Saugus namuose.  Mokytojai nepatenkinti sužlugdyta mokinių kultūrine, pažintine veikla, kuri ugdymo procese tikrai labia svarbi. Savivaldybės biudžetas šiemet už moksleivių pavėžėjimą ,,Zarasų autobusams” numatė šimtu tūkstančių litų didesnius asignavimus  nei 2010 m. gavo mokyklos, nors maždaug tiek turėjo būti sutaupyta, privatizavus mokinių vežiojimo paslaugą. Šokiruojantis verslas: vaikus už savo lėšas veža tėvai, o pinigus už pevežėjimą pasiima vežėjas.

Nebenormalu tampa, kai  mokyklų valytojoms kasmet vis didinami valymo plotai, o netgi minimaliam darbo užmokesčiui, kurį garantuoja valstybė, išmokėti savivaldybė sąmoningai neskiria reikiamų lėšų, tuo versdama žmones eiti nemokamų atostogų.

Nebenormalu tampa, kai  meniniam, sportiniam vaikų ugdymui kasmet mažinamas finansavimas, siaurinamos programos. O vaikų norinčių lankyti muzikos, dailės, teatro, sporto būrelius, kurie turi didžiausią įtaką visapusiškai asmenybei susiformuoti, nemažėja.

Nebenormalu tampa, kai švetimo ir mokslo ministerijos švietimui skirtas lėšas Zarasų rajono savivaldybė panaudoja ir perskirsto neaišku kaip.

Atsižvelgdamas į susidariusią kritišką situaciją Zarasų rajone ir norėdamas perspėti Zarasų rajono savivaldybės tarybą, bei merą A.Abramavičių, kad tokie sprendimai Zarasų rajono bendruomenei nepriimtini, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimas organizuos pilietiškumo pamoką – mitingą, kuris vyks gegužės 30 d. 13 val. Sėlių a. Zarasuose.

Pilietiškumo pamokos tikslas: Ugdyti bendruomeniškumą ir praktinius mitinge dalyvausiančių bendruomenės narių,  atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimus. Išsakyti savo nuomonę išvardintais klausimais, išklausyti kitas nuomones. 

Uždaviniai:

 1. Aktyviai naudotis savo teisėmis, sąžiningai atlikti pilietines pareigas.
 1. Aktyviai dalyvauti vietos bendruomenės gyvenime.
 1. Reikšti savo poziciją įvairiais bendruomenės ir valstybės gyvenimo klausimais.
 1. Gerbti žmogaus teises ir laisves,
 1. Vadovautis demokratinėmis vertybėmis ir principais.
 1. Branginti Lietuvos nepriklausomybę, stiprinti jos valstybingumą.
 1. Savo kasdienėje veikloje vadovautis pilietinės kultūros principais: tolerancija, atsakomybe, kritiškumu ir dalyvavimu.

Trys ugdomosios veiklos sritys: 1) visuomenės pažinimas ir tyrinėjimas (pabrėžiama pažintinė mitinge dalyvausiančių bendruomenės narių  veikla,  dalyviai  įgyja pilietinio raštingumo pagrindus ir ugdosi tyrinėjimo gebėjimus),

2) dalyvavimas ir pokyčių inicijavimas bendruomenėje (skirta bendruomeniškumui ir praktiniams  ir mitinge dalyvausiančių bendruomenės narių,  atsakingo pilietinio dalyvavimo gebėjimams ugdyti),

3) socialinių ryšių kūrimas ir palaikymas (sudaromos sąlygos mitinge dalyvausiantiems bendruomenės nariams  ugdytis demokratines, pilietines, tautines nuostatas, dalyviai mokosi išreikšti savo požiūrius ir nuostatas, taikiai sugyventi bendruomenėje ).

Siektini rezultatai: Bendruomenės nariai argumentuotai reiškia savo nuomonę Zarasų rajono mokyklų valgyklų, mokyklinių autobusiukų privatizavimo ir kitais minimais klausimais. Nagrinėja viešojo sektoriaus problemas, išklausydami visas nuomones. Mokosi išsireikalauti bendruomenei tarnaujančius savivaldybės tarybos sprendimus.

Tikslinė grupė arba auditorija – Zarasų rajono  bendruomenė.

Turinys: Vieša diskusija apie Zarasų rajono savivaldybės tarybos galiojančių sprendimų ir, nesitariant  su bendruomene, bandomų primesti sprendimų projektų įtaką bendruomenės gyvenimui.

Renginio struktūra:

 1. 1. Įvadinė dalis. Organizatorių pranešimas, apžvelgiantis viešojo sektoriaus (mokyklų, ligoninės, statutinių pareigūnų ir kitų iš biudžeto finansuojamų įstaigų) padėtį ir perspektyvas respublikoje ir Zarasų rajone.
 1. 2. Vieša diskusija. Visų bendruomenės narių nuomonių išsakymas, išklausymas.
 1. 3. Įvairios akcijos: a)Termosų ir sumuštinių, b)SMS siuntimas tarybos nariams, c) Šokių, dainų ir piešimo konkursai.
 1. 4. Apibendrinimas. Kvietimas organizuotis įvairių pažiūrų, tautybių Zarasų rajono bendruomenės žmonėms, siekiant išsakyti savo nuomonę dėl susidariusios situacijos Zarasų rajone ir apginti viešąjį interesą.

Nuoširdžiai tikimės, kad kartu su rajono bendruomene demokratijos mokysis ir Zarasų rajono savivaldybės Tarybos nariai, vadovas A. Abramavičius. Išmoktą pamokoje medžiagą įtvirtinsime kartu taisydami susidariusią situaciją ir  kartu priimdami racionalius, apskaičiuotus ir pasvertus, bendruomenei naudingus sprendimus.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas

Andrius Navickas

LSDPS_logas-tikras