Zarasų rajono mokytojai rengiasi streikui

2012-05-15

uihkgjhg

Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos (LŠDPS) Zarasų rajono susivienijimas gegužės 14 d. Zarasų rajono savivaldybės merui Arnoldui Abramavičiui įteikė septynis reikalavimus tuo pradėdamas kolektyvinį ginčą. Profsąjungų kantrybės taurę perpildė tai, kad savivaldybė skubėdama, nesitardama su mokyklų bendruomenėmis ketina „prastumti“ pakeistą mokinių maitinimo paslaugų teikimo tvarką. Taip pat reikalaujama atšaukti sprendimą dėl  mokinių pavėžėjimo paslaugų perdavimo „Zarasų autobusams“, užtikrinti finansavimą neformaliojo ugdymo įstaigoms, užtikrinti bent minimalų techninių mokyklų darbuotojų atlyginimą ir kt.

Gautus reikalavimus savivaldybė privalo išnagrinėti ir per septynias dienas nuo jų gavimo dienos apie savo sprendimą raštu pranešti reikalavimus iškėlusiems darbuotojų atstovams.
Jeigu šis sprendimas darbuotojų atstovų netenkina, jie gali inicijuoti kolektyvinio darbo ginčo nagrinėjimą Darbo kodekso nustatyta tvarka. Nepavykus išspręsti ginčo numatytomis priemonėmis, profsąjungos gali skelbti streiką.

Sprendimą įteikti reikalavimus savivaldybei – darbdaviui teritoriniu lygiu – priėmė LŠDPS  Zarasų rajono susivienijimo pirmininkų taryba gegužės 8 d.

„Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 24 straipsnio 4 dalimi, kad socialinėje partnerystėje teritoriniu, šiuo atveju, savivaldybės lygiu darbdaviams-iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų išlaikomoms įstaigoms-atstovauja šių šalių steigėjas, kuriai tenka Kodekse nustatytos darbdavių organizacijos teisės ir pareigos“, – teigiama rašte Zarasų merui.

Reikalavimai:
1. Suderinti su mokyklų bendruomenėmis ir mokyklų vadovais Mokinių maitinimo tvarkos pasikeitimo projektą,  ir tik tada teikti savivaldybės tarybai svarstyti ir tvirtinti.

2. Panaikinti Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr. T-50 „Dėl pavedimo teikti mokinių pavėžėjimo paslaugas“, kaip ekonomiškai nenaudingą, nepaisantį socialinių ir finansinių nūdienos mokyklų bendruomenių interesų.
Grąžinti prieš privatizavimą veikusią Mokyklinių autobusų naudojimo tvarką, kaip labiau atitinkančią bendruomenės poreikius.

3. Padidinti finansavimą, skiriamą  mokyklų aplinkai, siekiant garantuoti minimalų darbuotojų darbo užmokestį.

4. Užtikrinti finansavimą savivaldybės  neformaliojo švietimo įstaigoms: Meno mokyklai  ir Sporto centrui.

5. Suderinti 6 proc. MK lėšų skaidrų perskirstymą su Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo  pirmininkų taryba, mokyklų vadovais, siekiant efektyviai naudoti švietimui skirtas lėšas.

6. Patobulinti ir patvirtinti du kartus Zarasų rajono savivaldybės taryboje svarstytą teritorinę kolektyvinę sutartį, kaip būtiną garantą siekiant strateginių tikslų.

7. Mažėjant mokinių skaičiui, mokytojų darbo krūviui  ir atsižvelgiant į vieną iš didžiausių respublikoje nedarbo rodiklių bei  specifines paribio rajono ypatybes, teritorinėje kolektyvinėje sutartyje nustatyti visų rajono švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimą, tarifikuojant maksimalius leistinus darbo užmokesčio koeficientus, maksimalias leistinas valandas už vadovavimą klasei, maksimalų valandų skaičių už papildomus darbus mokytojams ir pedagoginiams darbuotojams, pagal galiojančią darbo apmokėjimo tvarką.

lprofsajungos.lt