Zarasų rajono meras susitiko su pedagogais

2011-06-10

uoiu

2011 m. birželio 9 d. gimnazijos Mokytojų tarybos posėdyje apsilankė rajono meras A. Abramavičius. Gimnazijos direktorius pristatydamas merą, mokytojų bendruomenę nuteikė bendram dialogui, nes pastaruoju metu jaučiamas vis didėjantis atotrūkis tarp valdžios ir paprasto mokytojo.

Meras ir po rinkimų išliko ištikimas sau: situacija yra tokia kokia yra, teks gyventi pagal tai kiek yra pinigų -tiek pamokų -toks ugdymo planas. Meras nepristatė jokios  paguodžiančios valdžios vizijos dėl gimnazijos ir apskritai dėl rajono mokyklų ateities. Pasisakyme ne kartą nuskambėjo sakinys „ Į jūsų norus atsižvelgta nebus…“

Tai ko gi nori tie Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokytojai?

Kad ir naujas savivaldybės tarybos sprendimas optimizuoti mokinių vežimą į mokyklas ir namo, privatizuojant šią paslaugą, priimtas skubotai be aiškios su mokyklų bendruomenėmis net nesvarstytos tvarkos, prieštaraujant visiems mokyklų vadovams. Iš jau patvirtinto sprendimo aišku, kad 17 mokinių ekskursija į Vilnių ankščiau kainavusi maždaug 165 Lt dabar kainuos 545 Lt. Bet meras džiaugėsi, kad savivaldybė sutaupys maždaug 10 proc. ankščiau vežiojimui skirtų lėšų. Mokiniams ekskursijos pabrangs 3,3 karto, o lėšų skirtų pažintinei veiklai MK nepadaugės. Anot mero vaikai į ekskursijas gali važiuoti,  bet gali ir nevažiuoti… tai nesisiję su ugdymo procesu?! Kai tokį optimizavimą mokytojai atsisakė suprasti, meras pareiškė, esą jau nuspręsta mokinių pažintinei veiklai  skirti papildomų savivaldybės lėšų limitą, nes  ekskursijos tikrai bus brangokos…  Gal dabar jau aišku, kur čia tas optimumas?

Jeigu taip, tai skelbiam krizei pabaigą ir atstatom buvusius gimnazijos mokytojų atlyginimų priedus bei valandų skaičių, skirtą už klasės vadovavimą, paremkim, sparčiai dėl mokinių stygiaus mažėjančius, mokytojų atlyginimus. Bet žr. antrą pastraipą.

olihkgyhfgMeras pritarė, kad nenorint kelti visuomenės pasipiktinimo mokyklų valgyklų privatizavimas kol kas nebus pradėtas, bet vis tiek tai bus ekonominis sprendimas ir į „jūsų norus nebus atsižvelgta“. Ir net keletą kartų mokytojams buvo priminta, kad „pastreikavus lėšos neatsiras“, bet praktika rodo, kad tik dėl to tų lėšų nors kurį laiką nemažėjo.

Merui buvo priminta, kad apie šiltesnius santykius ir supratimą arba bent jų gerinimą galima kalbėti tik tada, kai tarp to vis augančio ekonominio intereso nors retkarčiais atsigręžiama į sunkai dirbantį žmogų. Profesinė sąjunga teikė visą paketą pasiūlymų gerinančių darbuotojų darbo sąlygas ypač sunkmečiu, bet Teritorinė kolektyvinė sutartis buvo atmesta. Mokyklų vadovai drįstantys turėti savo nuomonę baudžiami nuobaudomis, jų atlyginimų koeficientai mažinami. Tokie veiksmai  nekuria jokių santykių, o tik juos griauna. Metai iš metų meras tikino, kad kaimo mokyklas reikia uždarinėti, bet dabar jau  pripažįsta, kad kaimo mokyklos yra kultūros židiniai ir reikia jas saugoti. Bet mes tą teigėme ir žinojome nuo pat pertvarkymų pradžios.Laikas parodys, kad ir kiti sprendimai kuriuos meras vardija gerais nera jau tokie geri ir kitu lazdos galu atsigręš prieš mus.

Gimnazijos direktorius paprašė paaiškinti kokiais principais remiantis yra perskirstomos MK krepšelio lėšos. Kodėl vienos gimnazijos tų lėšų gauna kasmet, o kitos jau trejus metus vis prašo, bet neaišku kodėl-negauna? Atsakymo, arba kvietimo kartu tuos kriterijus skaidriai surasti jau net ir nesitikėjome.

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras