Zarasų pedagogai nusprendė kreiptis į teismą

2013-10-17

Spalio 14 d. įvyko Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos Zarasų rajono susivienijimo konferencija, kurioje dalyvavo rajono meras Arnoldas Abramavičius, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas Stanislovas Kaulavičius, beveik visų pernai streikavusių rajono mokyklų vadovai, LR Seimo nario Algimanto Dumbravos padėjėja Regina Račkauskienė.
 
Merui teko išklausyti aštrios kritikos dėl praeitais metais rugsėjo 26 d. Zarasų rajono savivaldybės ir LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo pasirašyto susitarimo kai kurių punktų nevykdymo. Susivienijimo pirmininko pavaduotoja Eglė Naprienė (nuotr. centre viename iš praeitų metų mitingų) apgailestavo, kad praėjus daugiau nei metams po streiko savivaldybės lygmeniu iki šiol nepavyko „užmegzti sąžiningai dirbančio mokytojo orumo nežeminančio dialogo“, nors pripažino, jog nemažai susitarimo punktų įvykdyta.
 

Pavyzdžiui, savivaldybė visgi rado papildomus 160 tūkst. litų ne tik Zarasų Meno mokyklai, bet ir Dusetų, taip pat – Sporto centrui finansuoti. Bet štai teritorinė kolektyvinė sutartis tarp Zarasų rajono savivaldybės ir LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo taip ir nebuvo pasirašyta, nes savivaldybė vienašališkai pakeitė profsąjungų pateiktą projektą taip, kad gruodžio mėnesį profsąjungos pirmininkų taryba atmetė tokį sutarties variantą kaip nepasirašytiną. 
 
Daug diskusijų sukėlė dabartinė privatizuota  mokinių vežiojimo paslauga, kuri yra ypač brangi, nepatogi, nelanksti, net nesaugi. Atsižvelgiant į susirinkusiųjų pastabas mokinių vežiojimo tvarką būtina kuo skubiau keisti, nes ekonominis efektas be vaikų saugumo užtikrinimo nebetenka prasmės.
 
Savivaldybė taip pat nevykdo susitarimo punkto: „Savivaldybė sutiks, kad mokyklų direktoriai išmokėtų streikavusiems darbuotojams 50 proc. darbo užmokesčio“.  Net ir teismui pripažinus streiką teisėtu (kitaip mokyklų vadovai net nesutiko leistis į kalbas), iki šiol šis punktas nevykdomas, nors papildomų pinigų tam nereikia, nes jie ir taip buvo numatyti atlyginimų fonde. 
 
Meras A. Abramavičius informavo susirinkusiuosius apie biudžetinių metų pabaigos finansinius sunkumus, mokinio krepšelio lėšų stygių ir numatomus mokyklų tinklo reorganizavimo planus iki 2015 m. Jis taip pat paminėjo priežastis, dėl kurių savivaldybė, pritariant nevykdo minėto susitarimo. Beje, savivaldybė kaip trečiasis asmuo kreipėsi į Aukščiausiąjį Teismą ginčydama Panevėžio apygardos teismo sprendimą, kuriuo pernai vykę streikai Zarasuose pripažinti teisėtais. Pasak mero, jei Aukščiausiasis Teismas paliks galioti žemesnės instancijos teismo sprendimą, prie teritorinės kolektyvinės sutarties, kuri, beje, profsąjungos buvo inicijuota bene prieš penkerius metus, bus sugrįžta.
Susivienijimo pirmininkas Andrius Navickas apibendrino įvykdytų ir neįvykdytų susitarimo punktų priežastis ir pasekmes rajono švietimo bendruomenei ir pasiūlė Zarasų rajono pedagogams bei kitiems švietimo darbuotojams pasinaudoti reikalavimo teise į neišmokėtą darbo užmokesčio dalį kreipiantis į tesimą. Šiam siūlymui posėdyje pritarta vienbalsiai. 
 
A. Navickas taip pat retoriškai klausė, kodėl savivaldybei taip svarbu streiko byloje eiti iki aukščiausios teismų institucijos, jeigu streiko teisėtumo kvestionavimas buvo aiškinamas tik tuo, kad esą direktoriai atlyginimą streikavusiems darbuotojams galį mokėti tik tuo atveju, jei streikuota legaliai. 
 
Vėliau A. Navickas padėkojo kolegoms už pasitikėjimą ir pareiškė, kad išrinkus jį LŠDPS pirmininku susidarė didelis darbų krūvis, tad į Zarasų rajono susivienijimo pirmininko postą pasiūlė E. Naprienės kandidatūrą, kuriai pritarta.