Zarasų mokytojai atnaujina streiką

2012-10-21

DSC_1601q

Zarasų rajono politikai, galimai nusipirkę vietas Zarasų rajono taryboje, o dabar galbūt perkantys vietas ir Seime, neleido Zarasų rajono merui A.Abramavičiui iki galo įvykdyti su streikavusiais mokytojais pasiekto susitarimo. Meras taip ir neįtraukė spalio 8 d. mūsų deleguotų streikavusių mokyklų profesinių sąjungų pirmininkų į darbo grupę, kuri turėjo iki spalio 20 d. parengti rekomendacijas dėl mokinių pavėžėjimo bei mokinio krepšelio lėšų dalies perskirstymo rajone. Taip pat buvo susitarta, kad Zarasų rajono savivaldybė sutiks streikavusiems darbuotojams išmokėti 50 proc. darbo užmokesčio, tačiau mokyklų direktoriai, net ir tie, kurie patys savo parašu tai patvirtino, šio susitarimo nevykdo. Jie kreipėsi į teismą ieškodami procedūrinių streiko paskelbimo pažeidimų, kurie pateisintų jų nenorą išmokėti darbuotojams atlyginimus. Tuo tarpu darbuotojų atstovai direktorių ir administracijos darbe neieško smulkmeniškų procedūrinių pažeidimų, nors jų vadovai, beje, daro aibes. Pavyzdžiui, P.Širvio progimnazijos direktorė A.Navickienė dėl kompetencijos stokos yra pridariusi finansinių nusižengimų, kuriuos dar pavasarį nustatė šią mokyklą tikrinęs auditas, tačiau atsakomybės už tai pati sau neprisiėmė ir visus padarytus nuostolius padengė mokytojų sąskaita. O dabar, nors žodžiu ir deklaruoja, kad sumokėtų net ir 100 proc. atlyginimo, direktorė ieško būdų, kaip savo kolegas nuskriausti dar kartą. Prisidengdama tuo, kad Švietimo ir mokslo ministerija neva nepatvirtino, jog mokinio krepšelio lėšas galima naudoti streikavusių mokytojų atlyginimams mokėti, ji išėjo atostogų palikdama savo mokyklą likimo valiai

Švietimo ir mokslo viceministras  V.Bacys, rugsėjo 26 d. prašydamas, kad streikas būtų nutrauktas, per penkias minutes ne tik parengęs, bet ir nusiuntęs raštą į Zarasus tikindamas, kad pasirengęs atvykti ir gyventi čia tol, kol išspręs visas bendruomenės problemas, dabar dingo kaip į vandenį. Net mėnesio jam neužtenka, kad vienu sakiniu atsakytų, jog streikavusiems mokytojams atlyginimas gali būti mokamas iš mokinio krepšelio, kaip Lietuvoje jau ne kartą ir buvo daroma. Beje, Švietimo ir mokslo ministerija visai nesidomi, kad Zarasų švietimo ir kultūros skyriaus vedėjas S.Kaulavičius primigtinai liepia išmokėti visą atlyginimą streiko metu nestreikavusiems, bet savo darbo vietose nebuvusiems, nedirbusiems ir taip darbo drausmę pažeidusiems darbuotojams. Toks elgesys parodo, kad ministerijai nerūpi nei mokytojai, nei jų šeimos, kurios negauna pajamų.

Norą kerštauti savo pilietinę poziciją parodžiusiems streikavusiems mokytojams akivaizdžiai patvirtina ir tas faktas, kad Sporto centro ir Meno mokyklos darbuotojai atlyginimą gauna ne iš mokinio krepšelio, o iš savivaldybės lėšų, tačiau Zarasų meno mokyklos direktorė S.Keršienė, įbauginta vietinių politikų nesilaiko net tėvų ir mokyklos tarybos sprendimo, kuris ją įpareigojo sumokėti streikavusiems, bet ugdymo procesą atnaujinusiems mokytojams.

Tikėjomės ir dar tikimės, kad problemos išsispręs konstruktyviai, prie derybų stalo, o neįsisuks į teismų maratoną. Jei vis dėlto nepavyks taikiai susitarimu padėti taško šioje istorijoje, mokytojai atnaujins streiką trečiadienį spalio 24 d., o 7.30-8.00 val. prie Zarasų P.Širvio progimnazijos, „Santarvės“ pradinės mokyklos bei Dusetų K.Būgos gimnazijos  pagrindinių įėjimų surengs piketus. Taip pat organizuosime bendruomenę palaikyti spalio 24 d., 9.30 val. Zarasų rajono apylinkės teisme teisiamus profesinių sąjungų pirmininkus A.Krištapavičienę, E.Naprienę, Ž.Dainį, A.Navicką.

LŠDPS Zarasų rajono susivienijimo informacija

LSDPS_logas-tikras