Vyriausybės programa ir ŠMSM pristatytas priemonių planas jai įgyvendinti – kodėl reikia sunerimti?

2021-02-25

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) pristatė LR Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių planą. Kol kas šis dokumentas dėl savo abstraktumo daugiau primena Vyriausybės  programos prezentaciją, o ne konkrečius veiksmus, kurių planuojama imtis.

2020 m. gruodžio mėnesį LR Seimas patvirtino Vyriausybės programą. Į ją  įtrauktas mokinių skaičiaus klasėse mažinimas. Programoje deklaruojama, jog bus užtikrintas stabiliai augantis atlygis mokytojams ir 2024 m. jis bus 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio, taip pat bus peržiūrėti mokytojų krūvio sandaros ir etatų formavimo principai, o svarbiausias kriterijus, lemiantis finansinį atlygį, bus tiesioginis darbas su vaikais.

Tuo tarpu Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plane mokinių skaičiaus klasėse mažinimas nebeįtrauktas, jis tiesiog pradingęs. Termino, kada vidutinis mokytojų darbo užmokestis sudaro 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio, irgi pasigendama.  

Taip pat iškyla klausimas, kada ir ar apskritai bus peržiūrėtas ir patobulintas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas Andrius Navickas teigia, kad ŠMSM ministrė J. Šiugždinienė yra žadėjusi, jog sausio pabaigoje bus tam sukurta darbo grupė, tačiau nuotolinėje diskusijoje su ŠMSM vadovybe jau keičiama pozicija. O tam pasirinktas mažai įtikinamas argumentas, neva kad ŠMSM trūksta žmogiškųjų išteklių organizuoti dvi darbo grupes tuo pačiu metu. ,,Tai mokytojams primena anksčiau ŠMSM naudotą vilkinimo bei  atidėliojimo taktiką. Tuo tarpu tai  juk vienas iš dabartinės Vyriausybės skelbiamų prioritetų – kuo greičiau peržiūrėti ir patobulinti etatinį mokytojų darbo apmokėjimą“, – sako  A. Navickas.

ŠMSM ketina atidėti ir egzaminų vykdymą. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga tam nepritaria. ,,Toks sprendimas gali pakenkti abiturientams, o ir kai kurios siūlomos pagalbos jiems priemonės (pavyzdžiui, konsultantų parinkimo principai) kelia nemažai abejonių. Ar tik nebus taip, kad ,,Kai daug auklių, vaikas gali likti be galvos“, tačiau atsakomybę už rezultatus vis tiek turės prisiimti tik mokę pedagogai.

Susidaro įspūdis, kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai grįžta prie tos pačios vilkinimo taktikos – neskubėti spręsti svarbių švietimo klausimų, nors Vyriausybės programoje jie pristatomi kaip vieni iš svarbiausių darbų.

LŠDPS informacija