Vyriausybei pateikta svarstyti atlyginimų didinimo programa

2016-05-30

alt

Balandžio 27 d. Švietimo ir mokslo ministerija Vyriausybei pateikė svarstyti Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projektą.

Jame siūloma nuo rugsėjo 1 d. pedagoginių darbuotojų tarnybinių atlyginimų (tarifinių atlygių) koeficientus didinti vidutiniškai 5 proc. Taip pat vidutiniškai po 5 proc. siūloma atlyginimus didinti kasmet iki 2020 m. Auklėtojams, vykdantiems ikimokyklinio ugdymo programą, ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams tarnybinių atlyginimų koeficientai papildomai siūloma didinti nuo rugsėjo 1 d. vidutiniškai 5 proc. Tiek pat – nuo 2018 m. sausio 1 d.,  o 2019 ir 2020 m. – po vidutiniškai 10 proc.

Tiesa, Vyriausybei kartu su siunčiamu projektu teikiamos ir Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų pastabos.  Abi ministerijos nepritaria pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programai motyvuodamos tuo, jog yra parengtas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projektas, kuriuo „siekiama sukurti vieningą biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą (tame tarpe,  ir pedagogų)“.

Nepaisant to, ŠMM siūlo neatsižvelgti į šias pastabas ir Vyriausybei siūlo pritarti minėtai programai. „Programos tikslas didinti pedagogo specialybės patrauklumą, pedagoginių darbuotojų socialinę padėtį, užtikrinant pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didėjimą 2016-2020 metais. […] Programos nuostatos neprieštarauja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo projekto nuostatoms“, – teigiama Vyriausybės nutarimo projekto derinimo pažymoje.

LŠDPS inf.