Vyriausybė stengiasi, profsąjungos budrumo nepraranda

2016-01-15

alt

Sausio 14 d. LŠDPS pirmininkas Andrius Navickas kartu su kitų švietimo profsąjungų atstovais dalyvavo susitikime su Vyriausybės vicekancleriu Rimantu Vaitkumi, švietimo ir mokslo viceministre Genoveita Krasauskiene kancleriu Tomu Daukantu bei kitais Vyriausybės ir ministerijos atstovais. Vėliau prie posėdžiaujančiųjų prisijungė ir Premjeras Algirdas Butkevičius.

Susitikime buvo atartas ministerijos parengtas dokumentas apie ministerijai pavaldžių institucijų funkcijas, struktūras ir išlaidas. Šią informaciją pateikti ministerija buvo įpareigota ankstesniame profsąjungų ir Vyriausybės atstovų sustikime. Deja, kaip pastebėjo vicekancleris, net ir uždarius visas pavaldžias institucijas lėšų esą vis tiek neužtektų patenkinti visiems profesinių sąjungų reikalavimams. Tiesa, jis vėliau sukritikavo ministeriją, kad ši pateikusi tik skaičius apie minėtas įstaigas, nepabandžiusi pamodeliuoti, kaip galima būtų jų veiklą optimizuoti.

Vicekancleris atkreipė dėmesį, jog mokinių skaičius metai iš metų „drastiškai“ mažėja, tuo tarpu mokytojų yra beveik tiek pat, todėl jų atlyginimai ir mažėjantys dėl nedidelių darbo krūvių. Jo manymu, padėtį pataisytų etatinis mokytojų darbo apmokėjimas, todėl esą reiktų grįžti prie kalbų dėl jo įvedimo. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovė Kristina Markelienė priminė, jog diskusijos dėl etatinio darbo apmokėjimo nutrūkusios, kai Konstitucinis teismas nusprendė, kad biudžetinio sektoriaus darbuotojų atlyginimai turi būti nustatyti įstatymu, įsigaliosiančiu nuo 2017 m. sausio 2 d. Ministerijos kancleris Tomas Daukantas pastebėjo, jog už įstatymo projekto parengimą atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kol kas dėl to nesušaukė jokio posėdžio. Rimantas Vaitkus atkreipė dėmesį, jog profesines sąjungas būtina įtraukti į procesą dar įstatymo projekto rengimo pradžioje.

Vėliau Vyriausybės kanclerio pavaduotojas informavo, jog švietimui šiais metais papildomai skirta 46,1 mln. eurų, tačiau Savivaldybių asociacijos atstovas Jonas Mickus replikavo, jog iš šių milijonų bendrajam ugdymui, palyginus praeitų ir šių metų mokinio krepšelio sumas, realiai papildomai skirta tik 4,142 mln. eurų.

Ministras Pirmininkas aiškiai neatsakė į profsąjungų atstovų klausimą, ar Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas pedagogų atlyginimų didinimo 2016-2018 m. gairių projektas bus aptvirtintas Vyriausybėje. Jis tik sukritikavo faktą, jog projektas buvo pateiktas Vyriausybės posėdyje su niekuo iš anksto nesuderinus, o taip esą nedaroma. „ Aš tik galiu pasakyti taip, kad atlyginimas bus didinamas. […] Mes galime (projektui,- red.) pritarti, jeigu nereikės keisti 2016 m. biudžeto“, – kalbėjo Algirdas Butkevičius.

Ministerijos atstovai apgailestavo, kad profesinės sąjungos dar nepateikė savo pastabų dėl minėto gairių projekto ir paprašė profesinių sąjungų savo pasiūlymus visgi pateikti.

Pagal minėtą projektą, visų pedagogų darbo užmokestis nuo 2016 metų rugsėjo 1 dienos kiltų vidutiniškai 1,5 proc., ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų – 6,5 procento. Nuo 2017 metų sausio visų pedagoginių darbuotojų darbo užmokestį siūloma vidutiniškai didinti 7 proc., darželio auklėtojų – 17 proc., nuo 2018 metų sausio atitinkamai – 5 ir 10 procentų.

Profsąjungų atstovams užsiminus, jog anksčiau buvo kalbėta apie penkerių metų darbo užmokesčio kėlimo programą, Ministras Pirmininkas pavedė Švietimo ir mokslo ministerijai parengtį tokio plano įgyvendinimo gaires.

Kelias valandas vykusiose derybose sutarta, kad švietimo sistemoje sutaupytos lėšos dėl sumažėjusio mokinių skaičiaus bus panaudotos pedagogų atlyginimų didinimui jau nuo šio rudens naikinant „žirkles“. Taip pat sutarta koreguoti Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, atskiriant ugdymo procesui ir valdymui bei psichologinei, specialiajai, socialinei pedagoginei pagalbai organizuoti skiriamas lėšas. Anot Vyriausybės vicekanclerio, tai disciplinuos savivaldybes, ugdymo įstaigų valdymui skiriančias nepagrįstai daug lėšų.

Beje, po susitikimo sužinota, jog ministerijų atstovų pasitarime sausio 12 d. Finansų ministerijos ir Vyriausybės kancleriai pasiūlė Vyriausybei nesvarstyti Švietimo ir mokslo ministerijos parengto pedagogų atlyginimų kėlimo gairių projekto.

Kitas švietimo profesinių sąjungų ir Vyriausybės atstovų susitikimas numatytas vasario 3 d.

Vėliau posėdžiavę profesinių sąjungų atstovai sutarė, jog iki vasario 3 d. nesiims drastiškų veiksmų. Tačiau, jeigu reikalavimai ir toliau iš esmės nebus vykdomi, o imituojamos derybos, profsąjungos rengs neterminuotus streikus.

LŠDPS inf.