Profsąjungos įspėjo dėl protesto akcijų atnaujinimo

2016-06-29

alt

Birželio 28 d. įvyko švietimo profesinių sąjungų vadovų ir Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) atstovų pasitarimas. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai (LŠDPS) atstovavo pirmininko pavaduotojas Vytautas Silvanavičius.

Pasitarime svarstytos Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministerijų pastabos švietimo ir mokslo šakos kolektyvinės sutarties projektui. Abi minėtos ministerijos praktiškai siūlo atsisakyti visų darbuotojų padėtį gerinančių punktų. Štai Finansų ministerija (raštas pasirašytas finansų viceministro Edmundo Žilevičiaus), pvz., mano, jog kolektyvinė sutartis „neturėtų būti siejama su papildomu finansavimu ir į sutartį neturėtų būti įtrauktos darbo apmokėjimo ar kitos nuostatos, kurioms įgyvendinti reikalingos papildomos valstybės biudžeto lėšos“.

Profesinių sąjungų siūlymui net nevertinti ministerijų siūlymų, o priimti sprendimą, ar šalys apskritai nori grįžti prie derybų stalo, nenorėjo pritarti ŠMM atstovai. Anot jų, pastabas reiktų įvertinti ir tik tada nutarti ir argumentuotai savo poziciją pareikšti Vyriausybei dokumento (kolektyvinės sutarties projekto) derinimo pažymoje.

Vertinant minėtų ministerijų pastabas ir į jas reaguojant iš dalies pakeistos kai kurios sutarties projekto formuluotės. Tuo tarpu pasiūlymui atsisakyti punkto, kuris numato, jog ilgalaikė darbo užmokesčio programa yra neatsiejama sutarties dalis, nepritarė nei profesinių sąjungų, nei ŠMM atstovai.  Juolab kad ši programa buvo viena pagrindinių streiko užbaigimo sąlygų, o susitarimą dėl streiko užbaigimo pasirašė pats Premjeras. Valdančiųjų partijų politinė taryba taip pat yra pritarusi, jog būtina sukurti pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programą. 

Primename, jog ŠMM parengta  Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programa taip ir nebuvo pateikta svarstyti Vyriausybei, nes tam pasipriešino Vyriausybės kancleris Alminas Mačiulis.

LŠDPS pirmininko pavaduotojas V. Silvanavičius papriekaištavo ŠMM atstovams dėl vilkinimo, nes pastabos iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gautos birželio 1 d., o iš Finansų ministerijos – birželio 17 d. Tuo tarpu profesinės sąjungos jas gavo tik šio pasitarimo išvakarėse – birželio 27 d. pavakarę. „Ar tai nėra daroma sąmoningas?“, – retoriškai klausė V. Silvanavičius.

Įvertinus visas pastabas sutarta atnaujinti derybinės darbo grupės veiklą, kurioje bus balsuojama dėl pakoreguotų šakos kolektyvinės sutarties punktų. Jos posėdis numatytas liepos 5 d., 10.30 val.

Profesinių sąjungų atstovai įspėjo, jog jei bus vilkinamas šakos kolektyvinės sutarties pasirašymas ir ilgalaikės mokytojų atlyginimo didinimo programos priėmimas, tai rudenį bus atnaujintos protesto akcijos – streikai.

Profesinės sąjungos taip pat delegavo du atstovus į darbo grupędėl mokytojų etatinio apmokėjimo modelio sukūrimo: LŠDPS pirmininko pavaduotoją Vytautą Silvanavičių ir Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininką Audrių Jurgelevičių. Anot Švietimo ir mokslo ministerijos atstovų, ši darbo grupė veiklą pradės „galbūt“ rugpjūčio viduryje.

LŠDPS inf.