Neformalus ŠRL ir ŽR susitikimas

2012-01-20

telsiu_zenklas1

 2012-01-19 Telšių ,,Džiugo“ vidurinėje mokykloje vyko LŠDPS Žemaitijos ir Šiaurės rytų Lietuvos regionų atstovų susitikimas. Susitikimo metu buvo aptarta esama švietimo sistemos būklė, švietimo sistemos, kaip prioritetinės valstybės remiamos srities, perspektyvos, diskutuota apie LŠDPS organizacijos vidines problemas, kalbėta apie bendrų protesto akcijų būtinybę.

Abiejų regionų atstovai kaip didžiausią švietimo problemą įvardijo lėšų trūkumą mokykloms ( dėl mažinamo mokinio krepšelio mokytojams siūloma mažintis koeficientus, eiti neapmokamų atostogų, didinamas mokinių skaičius klasėse ir dėl to mokytojai atleidžiami iš darbo, o rengiami bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos planai 2012-2015 m. masiškai didins mokytojų bedarbių gretas).

 

Prieita sutarimo, kad esant tokiai liūdnai perspektyvai, LŠDPS turėtų aktyviai ir vieningai veikti organizuojant bendrą įspėjamąjį streiką bei sprendžiant visas nacionalinio lygmens mokytojų problemas. Taigi būtina ieškoti išeičių vidiniams organizacijos nesutarimams pašalinti, ieškoti būdų susipriešinimui mažinti ir atstatyti LŠDPS, kaip stipriausios profesinės sąjungos šalyje, prestižą.  Abiejų regionų prioritetas – vieninga organizacija!

Susitikime LŠDPS ŠRL regioną atstovavo LŠDPS pirmininko pavaduotojas A. Navickas ir Visagino susivienijimo pirmininkė Z. Mazūrienė.

LSDPS_logas-tikras