Įvyko išplėstinis Centro posėdis

2011-11-11

DSC_0456_222

2011 lapkričio 04   vykusiame centro posėdyje nutarta: kreiptis į savivaldybes dėl  mokyklų tinklo pertvarkos ir ūkio dalies personalo  problemų, atnaujinti darbo grupės su ŠMM veiklą dėl naujo darbo apmokėjimo tvarkos aprašo, rengtis masiniam mokytojų renginiui, siekti bendradarbiavimo su Baltijos jūros baseino šalių profesinėmis sąjungomis. Susitikime dalyvavo visų į Centrą įeinančių profesinių sąjungų pirmininkai. Posėdį vedė  LMPS pirmininkė J. Voloskevičienė. Pirmu darbotvarkės klausimu, dėl socialinio dialogo tarp LR Švietimo ir mokslo ministerijos ir LŠSDPS Centro,  kalbėjęs LPS „Sandrauga“ pirmininkas Kęstutis Juknis atkreipė dėmesį, jog šalių socialinis bendradarbiavimas turi būti grindžiamas patikima informacija, konsultacijomis, kontrole, atsakomybe ir laisvų derybų principu. Tačiau pastaruoju metu, nors informacija iš ŠMM ir gaunama, tačiau ministras labiau pasikliauna Laisvos rinkos instituto tyrimais, nei įsiklauso į mokyklų atstovų nuomonę. Reikia imtis priemonių, kad švietimo įstaigos nebūtų „paslaugų tiekėjomis“, nes švietimas yra valstybės prievolė. Ypač be kontrolės svertų lieka savivaldos institucijos, kurioms patikėta  įgyvendinti mokyklų reorganizaciją – smaugimą savo rankomis. Dažnai labiausiai nuskriaustas lieka švietimo įstaigų ūkio dalies personalas, nes jis yra savivaldybių žinioje. Būtina atstatyti teisingumą ir pasirūpinti šių žmonių atlyginimais.   LMPS pirmininkė J. Voloskevičienė patvirtino, jog su ŠMM dažnai vyksta tik socialinio dialogo imitacija. Bendras darbas įvairiosiose komisijose būna pradėtas, tačiau vėliau vienašališkai nutraukiamas ir ŠMM išleidžia dokumentus be LŠSDPS centro pritarimo. LŠDPS pirmininkas A. Bružas priminė, jog Seime kuriama  Švietimo taryba, tačiau neketinama kviesti profsąjungų atstovų. Posėdžio dalyvių nuomone yra būtina deleguoti ir profsąjungų atstovus.

Centras nutarė kreiptis į šalies savivaldybes dėl  mokyklų tinklo pertvarkos ir ūkio dalies personalo  problemų, parašyti kreipimąsi į prezidentę (kopiją nusiųsti ŠMM ministrui Steponavičiui) dėl švietimo sistemos problemų ir socialinio dialogo stokos, siekti tapti atstovais kuriamoje Seimo Švietimo taryboje.

DSC_0462_222Vėliau  diskutuota dėl darbo apmokėjimo tvarkos aprašo. LŠDPS pirmininkas A. Bružas pasidžiaugė, kad sėkmingai bendradarbiaujant visoms LŠSDPS centro profesinėms sąjungoms pasiekta, jog naujajame darbo apmokėjimo tvarkos apraše net 31 poziciją darbdaviai turi derinti su profesinių sąjungų atstovais.Deja, nepavyko pasiekti, kad tarifinis mokytojų atlygis būtų nuo 18 kontaktinių, o ne pedagoginių valandų. Šiuo klausimu turi būti ir toliau diskutuojama su ŠMM. Taip pat liko nuskriausi pedagogai, dirbantys su specialiųjų poreikių vaikams. Vienas iš tolimesnių siekių turi būti, kad iš mokyklų direktorių ir pavaduotojų etatų būtų išimtos kontaktinės valandos (jiems nemažinant atlyginimo) ir šios valandos būtų perduotos mokytojams. Tokiu būdu visoje Lietuvoje būtų galima aprūpinti darbu net 1000 mokytojų.

A.Bružo nuomone, reikia susitikti su ŠMM ministru ir pasiekti, kad būtų ištesėta tai, kas buvo apdarta darbo grupėje  ruošiant darbo apmokėjimo tvarkos aprašo projektą, tačiau neliko išleidus įsakymą.

Centras nutarė kreiptis į  G. Steponavičių dėl bendroje darbo grupėje pasiektų, bet į patvirtintą dokumentą neįtrauktų profsąjungų pasiūlymų atnaujinimo.

DSC_0464_222Priėmus šį sprendimą, buvo išklausyta informacija apie tarptautinį Lietuvos mokytojų interesų atstovavimą.  J.Voloskevičienė papasakojo, jog dalyvaujant ETUCE konferencijoje buvo pateiktas pasiūlymas vienytis postsovietinių šalių profsąjungoms. Tačiau jai  priimtinesnis variantas būtų vienytis su Baltijos jūros baseino šalių profsąjungomis, tokiu būdu išvengiant primetamo „raudono atspalvio“. Diskusijos metu paaiškėjo, jog susivienijus su kitų šalių profsąjungomis, galima pritraukti ES lėšas ir vykdyti įvairius švietėjiškus projektus.

Vėliau J. Voloskevičienė supažindino su pagrindine EI kongreso rezoliucija – prieš švietimo privatizavimą. Diskutuojant buvo paliesta dar viena Lietuvos švietimo aktualija – kvalifikacijos kėlimo įstaigų privatizacija ir naujas mokytojų atestacijos projektas. Reikėtų palaikyti UPC ir  apskričių švietimo centrus bei raginti švietimo bendruomenę susipažinti su mokytojų kvalifikacijos kėlimo projektu

Centras pritarė siekiams bendradarbiauti su Baltijos jūros baseino šalių profesinėmis sąjungomis.

 Susitikimo pabaigoje buvo diskutuojama dėl bendro profsąjunginio renginio. J. Voloskevičienė pasiūlė suorganizuoti visuotinį mokytojų suvažiavimą.

Posėdyje dalyvavo visų į Centrą įeinančių profesinių sąjungų pirmininkai.

LSDPS_logas-tikras