Visagino susivienijimo posėdis

2012-03-06

Zita

2012-02-28 vyko LŠDPS Visagino susivienijimo posėdis. Posėdyje dalyvavo ir LŠDPS pirmininko pavaduotojas Andrius Navickas. Posėdžio metu be susivienijimo veiklos aktualijų buvo diskutuojama ir apie streikų galimybę esant dabartinei socialinei ekonominei būklei. Daugumos posėdžio dalyvių nuomone, norint, kad streikų reikalavimai būtų pasiekti, būtina didinti narystę profesinėje sąjungoje, siekti sutarimo su kitomis profesinėmis sąjungomis sprendžiant pedagoginių darbuotojų klausimus nacionaliniu lygmeniu. Akcentuota, kad šiuo metu situacija streikams nėra palanki, bet profesinė sąjunga turėtų išnaudoti visas teisines galimybes, kad nebūtų bloginama pedagoginių darbuotojų padėtis, ir tik nepasiekus reikalavimų inicijuoti protesto akcijas bei streikus. Kaip vienas iš būdų atkreipti visos visuomenės dėmesį į pedagogų problemas – 2012-03-31 vyksiantis visos Lietuvos mokytojų suvažiavimas. Posėdžio dalyviai nusprendė aktyviai dalyvauti šiame suvažiavime. Nutarta atlikti apklausą ir per savaitę apsispręsti dėl suvažiavimo delegatų skaičiaus iš LŠDPS Visagino susivienijimo.

Posėdžio pirmininkė Zita Miškinytė – Mazūrienė pasidžiaugė, kad LŠDPS Visagino susivienijimas sėkmingai atstovavo darbo grupėje, rengusioje Visagino savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų pertvarkos planą 2012-2015m., optimistiškai nuteikia ir auganti narystė Visagino susivienijime, aptarti susivienijimo darbo efektyvinimo būdai ir priemonės.

LŠDPS Visagino susivienijimo  informacija

LSDPS_logas-tikras